1405. 24. marts.


Kapitlet i Lund vidimerer kong Kristoffers privilegier for Lunds domkirke.

Tekst efter Aa

Tekst

Vidimerat copia af capitelet i Lund på kongh Christophers uthgifne priuilegia angaende erchiebiscopens eller domkyrckians godz tienare och hion sampt åthskilligt annant som uthi brefvet finnis anmalt ♦ Daterat den 24. martii 1405.

Oversættelse

Vidimeret kopi udstedt af kapitlet i Lund på kong Kristoffers privilegier, som angår ærkebiskoppens eller domkirkens gods, tjenere og tyende samt adskillige andre forhold, der findes omtalt i brevet. Givet den 24. marts 1405.