1405. 29. marts.


Preben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Pritbernus van Potbusk de Eegholm miles salutem in domino ♦ Noueritis me reuerendo in Christo patri ac domino domino Petro dei gracia episcopo Roskildensi in ducentis nobilianis Anglicanis boni auri et sufficientis ponderis in pecunia uero in centum marchis Lubicensibus in sterlingis monete datiue et currentis ex iusto debito teneri ueraciter obligatum pro qua quidem summa auri et pecunia eidem domino Petro episcopo Roskildensi totam villam Myæthælby in Halsnæs sitam in Selandia cum agris pratis siluis piscaturis humidis et siccis nullis penitus exceptis inpignero per presentes tali racione quod anno presenti annonam de dicta uilla subleuabo et predictus dominus Petrus episcopus Roskildensis omnes obuenciones tributa seruicia cum aliis precariis per se faciat subleuari ♦ Insuper proximo festo pasce elapso et sic consequenter et immediate alterius pasce festo ad proximum annum futurum reuoluto predicta bona redimendi plenam habeam potestatem quo quidem festo pasce transacto prefatus dominus Petrus uel successores sui fructus redditus et obuenciones quascumque de eisdem bonis percipiat seu percipiant annuatim donec festo sancti Martini quod pro termino redempcionis annuatim habeatur dicta bona per me uel heredes meos legaliter redimantur in sortem principalis auri et pecunie minime computandi et hoc in dampnum et interesse racione dicte pecunie tunc temporis non solute ♦ Item anno quo predicta bona me uel heredes meos pro dicta summa auri et pecunie a memorato domino Petro episcopo Roskildensi uel successoribus suis redimere contigerit extunc fructus et redditus illius anni eidem domino Petro seu successoribus suis cedant cum summa prefata principali eciam in sortem principalis debiti minime computandi ♦ Item familiam in eisdem bonis instituendi et destituendi et ad usum suum libere ordinandi idem dominus Petrus episcopus Roskildensis seu successores sui plenam habeat seu habeant potestatem donec ut premittitur legaliter redimantur ♦ Insuper eidem domino Petro episcopo Roskildensi seu suis successoribus predicta bona appropriare liberare et disbrigare ab impeticione quorumcumque me et heredes meos per presentes obligo et astringo donec ut supra legaliter redimantur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium et nobilium uirorum dominorum fratris Laure<n>cii[1] abbatis Ringstadensis Bertoldi van der Oost Waldemari Alberti militum Iohannis Gørstingæ rectoris placiti generalis Selandie Mathie Rwd et Iohannis Fiænd armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinto dominica qua cantatur Letare\

1. Laure<n>cii] Laurecii A.

Oversættelse

Preben Podebusk til Egholm, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at jeg som følge af lovlig gæld i sandhed er skyldig den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, to hundrede gode og fuldvægtige engelske guldnobler, men i penge hundrede mark lybsk i sterlinger af gængs og gangbar mønt, for hvilken sum guld og penge jeg ved dette brev pantsætter til samme hr. Peder, biskop af Roskilde, hele landsbyen Melby i Halsnæs på Sjælland med marker, enge, skove, fiskevande, vådt og tørt, idet der overhovedet intet er undtaget, på det vilkår at i indeværende år skal jeg oppebære kornet af nævnte gård, og nævnte hr. bispen af Roskilde skal lade sig selv oppebære alle oppebørsler, afgifter og tjenesteydelser tillige med de øvrige beder. Når endvidere den nærmeste påskefest er gået og det nærmest følgende år en anden påskefest i umiddelbar følge er kommet igen, da skal jeg have fuld lejlighed til at indløse nævnte gods, og efter at denne påskefest er overstået, da skal førnævnte hr. Peder eller hans efterfølgere for hver år oppebære alle afgrøder, indkomster og oppebørsler af samme gods, indtil nævnte gods indløses af mig eller mine arvinger på lovlig vis på den hellige Martins fest, som årligt skal være indløsningsterminen, uden at de på nogen måde skal fradrages i hovedstolen, og dette til tab og interesse for nævnte penge, som på dette tidspunkt ikke er betalt. I det år, da det lykkes mig eller mine arvinger for nævnte sum guld og penge at indløse førnævnte gods fra omtalte hr. Peder, biskop af Roskilde, eller hans efterfølgere, da skal dette års afgrøder og indkomster tillige med førnævnte hovedstol overgå til samme hr. Peder, biskop af Roskilde, eller hans efterfølgere, idet de heller ikke på nogen måde skal fraregnes i hovedstolen. Ligeledes skal samme hr. Peder, biskop af Roskilde, eller hans efterfølgere have fuld myndighed til at indsætte og afsætte og til egen nytte frit at råde over husstanden i samme gods, indtil det som forud behandlet indløses på lovlig vis. Ydermere forpligter og binder jeg ved dette mit brev mig og mine arvinger til at hjemle, fritage og befri samme hr. Peder, biskop af Roskilde, eller hans efterfølgere førnævnte gods fra alle menneskers påkrav, indtil de som ovenfor indløses på lovlig vis. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med de gode og velbyrdige mænd, herrerne broder Lars, abbed af Ringsted, Bertold van der Oost, Valdemar Albertsen, riddere, Jens Gørsting, landsdommer på Sjælland, Mads Rud og Jens Fiænd, væbneres segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 på den søndag, hvor der synges Letare.