1405. 29. marts.


Biskop Lave af Viborg køber Lynderupgård.

Tekst efter registraturen

Tekst

Anno 1405 mitfaste søndag kiøbte hand[1] Lyndrupgaard af Iep[2] Kirth[3] .

1. hand] = biskop Lave. 2. Iep] rettet fra Iacob ms. 3. Kirth] rettet fra Kirch med senere hånd ms.

Oversættelse

År 1405 på midfaste søndag købte han Lynderupgård af Jakob Kirt.