1405. Omkr. 29. marts. Lübeck


Johan Lüchow og Andreas Robelman stiller sikkerhed til Marquard Folkerstorp for Klaus Limbek angående 6 mark 3 skilling lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes Luchow et Andreas Robelman coram libro recognouerunt se coniuncta manu fideiuss<iss>e[1] Marquardo Folkerstorp pro Nicolao Lembeke pro sex marcis Lubicensibus et tribus solidis super medio ieiiunio quadragesime future persoluendis.

1. fideiuss<iss>e] fideiusse, herefter slettet pro Nicol, A.

Oversættelse

Johan Lüchow og Andreas Robelman erkendte over for bogen, at de med sammenlagte hænder har stillet sikkerhed til Marquard Folkerstorp for Klaus Limbek angående seks mark lybsk og tre skilling at betale midfaste i den kommende faste.