1405. 30. marts.


1405. 30. marts, Reg. Dan. nr. *3946, registreret NPH-Nytt 1983, 2 57, Erik i Ökna, herredshøvding i Memmings herred, opregner efter anmodning af dronning Margrete den skattejord og det gods, som kronen har ret til i Memmings herred, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.