[1405. Efter 1. april].


Reval beder højmesteren for den tyske orden gøre sin indflydelse gældende hos dronning Margrete angående gods, der er blevet taget på Neva.

Tekst efter Hans. UB. l.l.:

Tekst

Na der grote ♦ Iuwer werdicheit begere wy to wetende dat vor uns gheweset syn unse leven medeborgere und ander coplude van der Dutschen Henze und hebt uns geoppenbart und to kennende[1] gegeven w{ue} en ere gud in iaren vorleden nicht lank vor der Nuue ghenomen wart alzet iuwer ghenade dusse iegenwerdyge breffwisere muntliken wol berichten wert und de stad to deme Stocholme dyt gut in ere beholtnisse hevet ♦ Warumme bydde wy iuwe genade so denstliken dat gy iuwen boden mede bevelen de gy to deme dage sendende werden dat se dusseme iegenwerdigen breffwisere gunstich und behulplich syn in synen zaeken an de edelen vrouwen de konygynnen van Denmarken dat eme <dat gud>[2] van unser borger wegene volgen mochte.

1. kennende] bekennende Aa. 2. <dat gud>] mgl. Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen. Vi begærer, at Eders værdighed skal vide, at vore kære medborgere og andre købmænd fra den tyske Hanse har været hos os og har åbenbaret for os og ladet os vide, hvordan deres gods blev taget fra dem sidste år ikke langt fra Neva, som denne nærværende brevviser visselig vil berette mundtligt for Eders nåde, og staden Stockholm har beslaglagt dette gods. Hvorfor vi ivrigt beder Eders nåde om også at befale Eders bude, som I vil sende til dette møde, at de er denne nærværende brevviser gunstig stemt og behjælpelig i hans sager over for den ædle fru dronningen af Danmark, så at godset på vore borgeres vegne kan følge med ham.