[1405. Efter 1. april].


Reval beder dronning Margrete om, at det gods, der blev taget fra to skibe på Neva, må blive givet tilbage.

Tekst efter Aa

Tekst

Ere und werdycheyt myt aller beheghelicheyt vorscreven ♦ Erluchtede hochgheborne vorstynne und edele vrouwe ♦ Iuwer ghenedeliker werdicheyt begere wy to wetene dat vor unsen syttenden stoel des rades sint ghewesen ghemeynliken alle de Dutschen koplude de in den twen schepen weren und <den>[1] ere gued ghenomen wart vor der Nůwe alset vor iuwen ghenaden wol er vort claget is und hebbent alle vor uns gheswaren myt upgherychteden vyngheren to den hillighen dat se noch ere erven noch nymant van erer wegene nůmmer up dat vorghescrevene gud to sakende dat en vor der Nuue ghenomen wart also vere als en dat gued weder worde also als dar ghedeghedinghet is van iuwen ghenaden und by Herman Gruwel unde Everd Bodemse de des ghemechtiget weren van den vorghescrevenen kopluden und dat dyt ghud gheantwordet werde Hinrik Stipele dusseme yeghewordyghen breffwysere ♦ Leve ghenedyghe vorstynne hir bewyset iu ane als wy iuwen ghenaden des wol tobetruwen ♦ God <de>[2] almechtyge beware iuwe zontheit unde iuwe werdycheyt in synre ghenaden to langher tiit ♦ In ener mererer tuchnisse so hebbe wy unses staedes secreet an dussen breff ghehangen.

1. <den>] mgl. Aa. 2. <de>] mgl. Aa.

Oversættelse

Ære og værdighed med alt velbehag forudskikket. Oplyste højbårne fyrstinde og ædle frue. Vi begærer, at Eders nåderige værdighed skal vide, at alle de tyske købmænd sammen har været for vort råds siddende stol, de købmænd, som var i de to skibe, og hvis gods blev frataget dem ved Neva, som det visselig tidligere er blevet indklaget for Eders nåde, og de har foran os alle svoret med oprakte fingre ved helgenerne, at hverken de eller deres arvinger eller nogen på deres vegne nogensinde ville gøre retskrav på det førnævnte gods, som blev taget fra dem ved Neva, så vidt som godset blev tilbagegivet dem, som det er forhandlet af Eders nåde og Herman Gruwel og Evert Bodemse, som fik fuldmagt dertil af de ovennævnte købmænd, og at det gods blev overdraget til Henrik Stipel denne nærværende brevviser. Kære nådige fyrstinde, vis Eder i denne sag, sådan som vi visselig tiltror Eders nåde det. Gud den almægtige bevare Eders sundhed og Eders værdighed i sin nåde i lang tid. Til et yderligere vidnesbyrd så har vi hængt vort stads sekret på dette brev.