(1)405. 5. april. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 405 dominica iudica domini nunccii consulares infrascripti: de Thorun Iohannes de Puteo et Iohannes von der Mersch; de Elbingo Iohannes de Thorun, Nicolaus Wulff; de Danczk Tydericus Huxer, Arnd Heket et Petrus Honase, concordarunt in Marienborg ut sequitur.

<1> Erst umme den artikel czu Lubic uff dem tage tzu purificacionis tzu purificacionis Marie[1] eyn getragen, als umme dy vorbotene ware, ab man dy bynnen landes furet, das dy sendeboten hir usme lande tzurugge getzogen han[2] , ist vorramet, dy zelbe ware noch dorch den Orssund, noch bynnen landes, keynen weg czu furen, usgenomen clapperholcz, das man bynnen landes furen mag; were abir, das eczliche stad von den Wendisschen steten tzu notdorft irer stad by eczlicher czyte umme zomliche s{ue}lche ware bethe in eren vruntlichen breven, dorinne mag man den des besten vorramen.

<2-3> .....

<4> Item sullen dy von Thorun lossen warten durch dy Marke, als tzu Stetyn und[3] wor des tzu ton ist, ab man sulche ware dorus brenget adir sendet; dy vom Elbinge sullen dorumme lossen warten tzum Sunde und Gripeswolde, dy von Dantzk tzu Kopenhaven.

<5-7> .....

<8> Item sal eyn iczlich, der von Hanneke Lembeken und den synen vormols beschediget is synen schaden by redelicher bewisunge beschrebin herbrengen czum nechisten tage.

<9-19> .....

1. tzu purificacionis Marie] Ba, mgl. Aa. 2. han] habin Ba. 3. und] Ba, mgl. Aa. .

Oversættelse

I det herrens år 1405 på 5. søndag før palmesøndag aftalte de nedenfor nævnte herrer rådssendebude fra Thorn Johan van Puteo og Johan von der Mersch, fra Elbing Johan von Thorn, Nicolaus Wulf, fra Danzig Diderik Huxer, Arnd Heket og Peter Honase, som var samlet i Marienburg, følgende:

<1> Først angående artiklen, der blev indført ved mødet i Lübeck på Maria Renselsesfest, nemlig angående at indføre forbudte varer i landet, hvilket sendebudene her fra landet har trukket tilbage, så er det aftalt hverken at føre samme varer gennem Øresund eller inden for landet, undtagen planker til tøndestaver, som man kan føre inden for landet; men skulle det ske, at nogle af de vendiske stæder på grund af behov i deres stæder på noget tidspunkt i venlige breve beder om sådanne varer, så må man aftale det bedste for dem.

<2-3> .....

<4>Fremdeles skal de fra Thorn lade vente i Mark Brandenburg, i Stettin og hvor det er nødvendigt, om man bruger eller sender sådanne varer; de fra Elbing skal laade vente i Øresund og Greifswald, de fra Danzig i København.

<5-7> .....

<8> Fremdeles skal enhver, der tidligere er påført skade af Henneke Lembek og hans folk fremføre det ved næste møde, beskrevet med redelige beviser.

<9-19> .....