1405. 5. april. Haag


Grev Vilhelm af Holland klager til højmesteren for den tyske orden over forskellige forhold herunder, at nu på det sidste skånske togt er der opstået en strid mellem to matroser på Maestrant og forlanger handelsfrihed for sine undersåtter.

Udtog efter Hans. UB. l.l.

Tekst

Grev Vilhelm af Holland klager til højmesteren for den tyske orden over forskellige forhold herunder, at nu op die laitste Scoonsche vairt een geschil geviel tusschen twien scipknechten op Maestrant og forlanger handelsfrihed for sine undersåtter

Oversættelse

Grev Vilhelm af Holland klager til højmesteren for den tyske orden over forskellige forhold herunder, at nu på det sidste skånske togt er der opstået en strid mellem to matroser på Maestrant og forlanger handelsfrihed for sine undersåtter