1405. 10. april.


Margrete Pedersdatter, enke efter hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, ridder, skænker sin brydegård i Frankerup til Roskilde sankt Clara kloster som vederlag for, at der på livstid skal gives hende en præbende sammesteds.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Margareta Pædher doter relicta domini Hennikini Møltike de Thobernæfælde militis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me ex mera uoluntate et animo deliberato meo et amicorum meorum claustro sancte Clare uirginis Roskildis unam curiam meam uillicalem in Frankorp in parrochia Wby infra Selandiam dantem octo pund annone pro annua pensione quam inhabitat quidam Andreas cum omnibus suis pertinenciis et cum quatuor garsetis humidis et siccis nullis penitus demptis in recompensam prebende mee michi in eodem claustro ad dies meos dande et unam curiam meam uillicalem in Smørummæ dantem tria pund annone annuatim quam inhabitat quidam Spunig quam curiam eidem claustro beate Clare Roskildis pro sepultura filie mee dilecte Gertrudis pie memorie prius dedi cum omnibus suis attinenciis garsetis humidis et siccis nil excepto donasse scotasse et libere eidem claustro ad perpetuam possessionem pleno iure assignasse obligantem me et meos heredes ad apropriandum eidem claustro beate Clare Roskildis dictas duas curias cum eorum pertinenciis et garsetis uniuersis sine reclamacione quorumcumque secundum leges terre ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uenerabilis in Christo patris ac domini domini Petri dei gracia episcopi Roskildensis necnon aliorum uirorum nobilium uidelicet dominorum Claues Grubendale capitanei castri Bawehws swageri mei dilecti Alberti Ængelbrektsson Woldemari Albrektson Bertoldi fan Oosthen militum Petri Nielsson de Woldorp et Iohannis Giørstinghe armigerorum presentibus duxi appendendum ♦ Datum anno domini m° cd quinto feria sexta proxima ante dominicam palmarum.

Oversættelse

Margrete Pedersdatter, enke efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med klar tilslutning og efter min og mine venners velovervejede beslutning har skænket og skødet sankt Clara kloster i Roskilde en mig tilhørende brydegård i Frankerup i Ubby sogn på Sjælland, som giver otte pund korn i årligt afgift, og som en vis Anders bebor, med alle dens tilliggender og med fire gårdsæder, med vådt og tørt, slet intet undtaget, til vederlag for min præbende, som skal gives mig i samme kloster for min livstid, og en mig tilhørende brydegård i Smørum, som giver tre pund korn årligt, og som en vis Spunig bebor, hvilken gård jeg tidligere har givet samme sankt Clara kloster i Roskilde for min elskede datter Gertruds begravelse - from ihukommelse - med alle dens tilliggender, gårdsæder, vådt og tørt, intet undtaget, og at jeg frit med fuld ret har overgivet dem til samme kloster til evig besiddelse, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle samme sankt Clara kloster i Roskilde nævnte to gårde med alle deres tilliggender og gårdsæder uden protest fra nogen som helst i overensstemmelse med landsdelens love. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl tillige med seglene tilhørende den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, samt andre velbyrdige mænd, nemlig herrerne Klaus Grubendal, høvedsmand på Båhus slot, min elskede svoger Albrekt Engelbrektsen, Valdemar Albrektsen, Bertold v. Osten, riddere, Peder Nielsen af Vollerup og Jens Gyrstinge, væbnere, hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 fredagen før palmesøndag.