1405. 12. april.


Erik Krummedige, ridder, erkender at have lejet Løgum klosters gods på Jyndevad mark for livstid.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ick Erich Krummedick riddere do withlick alle den iennen, de dessen, iegenwardigen breff shenn, høren, effte lesen, dat ick to lenende hebbe Iunnewatmarcke van herre Sueno abbete vnd deme menen conuente to Liughum clostere myne leuedage, alzo dat ick des bruken schal an myneme nutte, welker wiiss ick wiil vnd kan dewile dat ick leue, wanner myner to kort wert, so schal dat vorbenomede guth quit vnd loss van my vnd minen eruen wedder wesen des vorschreuen closters frii vnd vnbeworen, alze idt denne belegen is an siner scheide, en dar nichts vp to rekende van buwe offte koste, vnde se mi nicht wedder to gewende effte minen eruen. ♦ Des to merer bewiisinge, so hebbe ick Erich vorgeschreuen myn ingesegel, myt den ingesegelen bedderwerlude, alse is Peter Erichsones van Kuxbull, vnd Jeppe Nichlesones van Schaste vnd heren Johannis Broderson prester ghehengen heten vor dessen breff to tuge der warheyt, de schreuen vnd geuen is na godes bort mcd iar da nha an deme vifften iare, an deme sondage to palmen.

Oversættelse

Jeg Erik Krummedige, ridder, gør vitterligt for alle dem, som ser hører eller læser dette nærværende brev, at jeg som len har Jyndevad mark fra hr. Svend, abbed, og hele konventet i Løgumkloster i min levetid, så at jeg skal bruge det til min nytte, på hvilken måde jeg vil og kan, så længe jeg lever, men når jeg dør, så skal det førnævnte gods igen være frit og løst fra mig og mine arvinger, frit og uden retskrav fra det førnævnte kloster, som det ligger med sine grænser, der skal intet beregnes for bygning eller omkostninger, og det skal ikke mere gives til mig eller mine arvinger. Til yderligere bevis for dette, så har jeg, førnævnte Erik befalet at hænge mit segl på dette brev til vidnesbyrd om sandheden sammen med seglene fra brave folk, nemlig Peder Eriksen fra Kogsbøl, og Jeppe Nielsen fra Skast og hr. Johan Brodersen, præst. Dette brev er skrevet og givet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det femte år, på palmesøndag.