1405. 12. april.


De preussiske stæder meddeler Lübeck, at de er blevet enige med højmesteren for den tyske orden om at standse udførslen gennem Øresund af træprodukter, jern, hør og klæde og garner fra Preussen, men at Lübeck og nærliggende stæder dog kan undtages herfra.

Tekst efter Hanserec.:

Tekst

Na dem grute. ♦ Leven vrunde. ♦ Unse radessendeboden, de nu latest mit iw to Lubeke to dage sint geweset, hebben vor unsen gnedigen hern homeister unde uns gebrocht, dat de gemenen stede van der hense darsulves to Lubeke vorgaddert mangh andern saken, de by en dar gehandelt wurden, eens sint geworden, dat me neenerleie gud van der nagescreven ware, alse pyk, teer, asche, bogenholt unde allerleie holt, osemund unde allerleie yseren, vlas unde allerleie lynwant, twerne unde allerleie gharn ut eren havenen unde ghebeden, noch to lande, noch to watere, sal vuren: utgenomen, dat me to den steden van der hense bynnen landes sodane gud wol vuren mach, des sik doch de vorscreven unse radessendeboden nicht mechtigen wolden, sunder hebben dat to rugge gethogen etcetera. ♦ Hir van leven vrunde, iuwe erbarheit geruke weten, dat unse here homeister, umme dat dat unse radessendeboden sik umme dat vorscreven gud bynnen landes to rugge gethogen hebben, heft syne stede van Prusen meenliken vor syne herlicheit to Marienborg vorboden, unde is mit en gensliken eens geworden, dat me dat vorscreven gud noch dor den Orssund, noch bynnen landes neenen wech vuren sal, utgenomen klapperholt; allene up dat neemant elike van der vorscreven vorboden ware mit sulken reden unde in sulkem schyne dor den Orssund bringe, sprekende, dat he dat bynnen landes vuren wille. ♦ Were ok, leven vrunde, ennich gud hir im lande, dat gy ofte de stede by iw gelegen by etliker lopender tiid to iuwer stede nottroft beghereden, so vormůde wy uns yo unde vorzeen uns des gensliken wol to welker stad hir im lande gy dar umme scriven dat iw ofte den steden by iw gelegen nicht vorzeght oft des nicht geweigert en werde ♦ Unde dyt willet iuwen bysteden ok vorkundigen up dat se de eren hirinne bevroden unde vorwaren mogen etcetera. ♦ Scriptum palmarum etcetera.

Oversættelse

Efter hilsenen. Kære venner. Vore rådssendebude, som nu sidst har været med Eder til møde i Lübeck, har fremført for vor nådige hr højmester og os, at hansestæderne, der var forsamlet i Lübeck, blandt andre sager, som blev behandlet der af dem, er blevet enige om, at man ikke skal føre noget gods af de nedenfor anførte varer, nemlig beg, tjære, aske, buetræ og alt slags træ, jernsten og al slags jern, hør og al slags linned, dobbeltvundet tråd og al slags tråd ud af deres havne og områder, hverken til lands eller til vands, undtagen at man til hansestæderne inde i landet visselig må føre sådant gods, som vore førnævnte rådssendebude ikke ville have rådighed over, men de har trukket det tilbage etc. Herom kære venner skal Eders ærbarhed behage at vide, at fordi vore rådssendebude har trukket sig tilbage vedrørende det førnævnte gods inde i landet, har vor herre højmesteren indstævnet sine preussiske stæder i fællesskab til sin herlighed i Marienburg, og han er blevet helt enig med dem om, at man hverken skal føre det føromtalte gods undtagen planker gennem Øresund eller nogen vej gennem landet. Men ingen skal bringe nogen af de føromtalte forbudte varer gennem Øresund med sådanne formål og sådant påskud, idet han siger, at han vil føre det over land. Skulle der, kære venner, være noget gods her i landet, som I eller stæderne, der ligger hos Eder, på noget tidspunkt begærer til Eders stadige behov, så ønsker vi altid og sørger for det til hvilken stad her i landet I skriver om, så det ikke bliver nægtet eller afslået Eder eller stæderne, der ligger hos Eder. Og dette skal I også forkynde Eders nabobyer, så at de kan underrette deres derom og beskytte dem i denne sag etc. Skrevet Palmesøndag osv.