1405. 13. april. Helsingborg


Abbed Niels og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete for 500 lødige mark, for hvilke byen Køge fordum var pantsat til klostret.

Tekst efter A

Tekst

Wi abbot Niels oc alt conwent i Soræ closter i Sieland kænnes meth thettæ wort opne breff at mektigh førstynnæ war nadheghæ fruæ drotningh Margretæ hafuer nw. giort os fult oc alt swa at os wel at nøyer for Køghe ther køpstæthen nw star pa. hwilkyt wort closter oc oss til pant stoodh for fæm hundrath lødhigh mark swa ok for the breff oc rætikheet som wort fornefnde closter oc wi hafdhe aff hennes forældræ ok synderligæ aff hennes fathirs fathir brodher koning Erik hwes syæle. guth hawe. pa thenne forscrifnæ køpstæth oc by. huilken tha skulde hawe skyldet to mark korn vm arit ther breuen eller brewit gaffs wt/ ♦ For alt thettæ forscrifnæ hafuer fornefndæ war nadhighæ fruæ. drotning Margretæ giort wart closter oc oss. swa fult oc alt swa at oss ful wel at nøyer. ♦ Ok forthy oplade wi henne oc hennes arwinge oc æfterkommare meth thettæ breeff thæn fornefndæ køpstæth Køghe. oc the fornefnde breeff mæth alle breff oc ræticheet ther wi oc wort closter ther till hawe haft eller hawæ oc kænnes oss ther engin ræt eller til talen til at hafwæ eller hawe sculæ i nogræ made. ♦ Ok til mere bewaring alle thisse forscrifnæ stuckes. tha hawe wi forde abbot Niels oc conwent wore incigle meth wilie oc witscap. hengt. fore thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh hetherligæ fæthers herres oc mæntz incigle swasom ær ærchebiskop Iæips i Lund biskop Pæthers i Roskilde abbot Laurentzæ i Ringstæthe. abbot Salmons i Esrom her Laurentzæ dæghens i Roskilde her Iens Iæipssøns dæghens i Lund. oc her Cristierns prowestes i Roskilde. ♦ Datum Helsingburgis anno domini m°cd quinto secunda feria post dominicam palmarum.

Oversættelse

Vi abbed Niels og hele konventet i Sorø kloster på Sjælland bekender med dette vort åbne brev, at den mægtige fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, nu har fyldestgjort os fuldstændigt, så ar vi er vel tilfredse, for Køge, hvor købstaden nu ligger, som for 500 lødige mark var pantsat vort kloster, og ligeledes for de breve og rettigheder, som vort fornævnte kloster havde fået af hendes forfædre og især af hendes faders farbroder, kong Erik, - Gud have deres sjæle - på denne nævnte købstad og by, som da brevene eller brevet blev udstedt skulle betale to mark korn i skyld om året. For alt dette foranskrevne har vor nådige frue, dronning Margrete, fyldestgjort vort kloster og os fuldstændigt så at vi er fuldt ud og vel tilfredse; derfor oplader vi med dette brev til hende, hendes arvinger og efterkommere nævnte købstad Køge og de nævnte breve sammen med alle breve og rettigheder, som vi og vort kloster har haft eller har dertil; og vi erkender at vi ikke har nogen ret dertil eller krav derpå eller i nogen henseende kan få det. Til større sikkerhed for alt det foranskrevne har vi fornævnte abbed Niels og konventet med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Og til vidnesbyrd har de hæderværdige fædre, herrer og mænd, nemlig ærkebiskop Jakob i Lund, biskop Peder i Roskilde, abbed Lars i Ringsted, abbed Salomon i Esrom, hr. Lars, dekan i Roskilde, hr. Jens Jakobsen, dekan i Lund, og hr. Kristian, provst i Roskilde, hængt deres segl herunder. Givet i Helsingborg i dette Herrens år 1405 mandagen efter Palmesøndag.