1405. 20. april. Rosendal


Mogens Bing, Hans Hågensen, Mogens Nielsen og Jon Holmbo gør vitterligt, at de på kongens bud har indført hr. Bjørn Svendsen af Rosendal i det gods som, Aksel Kjeldsen havde i pant af Jens Uffesen.

Tekst efter A

Tekst

Mangnus Bingh. Hans Hogenson. Mangnus Nighelson. Ion Holmboo. wi hilsææ allæ mæn thættæ bræff horæ ællæ sææ ewerdelikæ mæth gudh. ♦ Thet schal allæ mæn witterlight waræ. sva wæl nærwarændæ som kummæ scullæ. thet wi widder kænnæs mæth warth nærwærændhæs opænæ bræff thet have wi giorth efther konings budh mæth foghden som vs budhet war mæth koninghens bræff. ath have forth her Born Swenson ridderæ aff Rosendal ii thet gudhs som Axel Kedelson tiil pandh hafdhæ. af Ions Offeson efther koninghens budh oc then far saghdhæ her Born. Swenson ræth tiil thet gudhsæth haver. ♦ Oc er vs firæ far nefndhæ wittherlight thet thæn far saghdhæ her Born Swenson ther forræ nefndher er. thet han sinæ penninghæ loflikæ thry. landhs tingh vpboth far thet sammæ far saghdhæ gudhs ther Axel tiil pandh hafdhæ ther wi have hanum ii forth oc thæ penninghæ foghædæn in mælthæ ii kirkænæ stok oc thæ ther efte lands low loflikæ innæ loghæ dagh oc ar oc mær oc ther eg swar faræ kum tiil rætthæ far thy annamædhæ siik koninghs foghet thæ pænninghæ oc mæltæ hanum widher sith gudhs ♦ Til mæræ wissæ oc withnes burth tha hafæ wy far nefendæ war ingsiglæ far thættæ bræff hænght ♦ Anno domini m cccco quinto feria secunda pasche. ♦ Scriptum Rosendal\

Oversættelse

Mogens Bing, Hans Hågensen, Mogens Nielsen, Jon Holmbo hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi med dette vort åbne brev erkender, at vi har handlet efter kongens bud sammen med fogden, sådan som der var os påbudt ved kongebrev, nemlig at vi har indført hr. Bjørn Svendsen af Rosendal, ridder, i det gods, som Aksel Kjeldsen havde i pant af Jens Uffesen, i overensstemmelse med kongens bud og eftersom den fornævnte hr. Bjørn Svendsen har ret til det gods. Det er os fire fornævnte vitterligt, at føromtalte hr. Bjørn Svendsen på lovlig vis tilbød sine penge på tre landsting for det samme føromtalte gods, som Aksel havde i pant, og som vi nu har indført ham i, og at fogden dømte pengene i kirkebøssen, og at de retmæssigt lå der år og dag og mere til i overensstemmelse med landskabsloven, og da der ikke kom svar dertil med rette, så tog kongens foged pengene til sig og erklærede godset for hans igen. Til større bekræftelse og vidnesbyrd har vi fornævnte hængt vore segl under dette brev. I det Herrens år 1405 mandag i påsken. Skrevet på Rosendal.