1405. 22. april.


Lars Jensen, dekan i Roskilde, skænker en gård i Fuglie, en gård i Everlöv og fire gårde i Lackalänge til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en daglig messe for sankt Laurentii alter i domkirken.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius Iohannis decanus Roskildensis salutem in domino sempiternam ♦

Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod bona mea infrascripta que a nobili uiro domino Iohanne Dwæ milite habui uidelicet unam curiam in Fwliæ unam curiam in Æuærløf et quatuor curias in Lakhælængæ cum omnibus suis adiacenciis nil exceptis una cum aliis bonis meis ut in litteris super hiis confectis liquet euidenter ad fabricam ecclesie cathedralis Lundensis pro una missa ante altare sancti Laurencii in medio pauimento eiusdem cathedralis ecclesie constructum sub diurnali officio omni die perpetuis temporibus decantanda cum omni iure quod super dictis bonis gero sanus et incolumis do confero et cum litteris quas super hiis bonis predictis habeo iam assigno iure perpetuo possidenda/ reclamacione heredum meorum seu aliorum quorumcumque non obstante ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet domini Iacobi Absolonis militis Aconis Nicholai armigeri/ Trugilli Petri/ Iohannis Hennikini proconsulum Lundensium Andree Martini proconsulis in Malmøghæ et Hennikini Awonis consulis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinto feria quarta pasche\

Oversættelse

Lars Jensen, dekan i Roskilde, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg sund og frisk skænker og overdrager alt mit nedennævnte gods, som jeg har fået af velbyrdig mand hr. Jens Due, ridder, nemlig en gård i Fuglie, en gård i Everlöf og fire gårde i Lackelänge med alle deres tilliggender uden undtagelse og sammen med mit andet gods i mit herom opsatte brev, så at det er tydeligt, til Lunds domkirkes bygningsfond til en messe, som hver dag til evige tider under den daglige gudstjeneste skal synges foran sankt Laurentii alter, der er opført midt på gulvet i samme domkirke, og jeg overlader nævnte gods med ret til at besidde det evigt og med al den ret, jeg har dertil, samt med de breve, jeg har, vedrørende det fornævnte gods, uanset indsigelse fra mine arvinger eller hvemsomhelst andre.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Jakob Akselsen, ridder, Åge Nielsen, væbner, Troels Pedersen og Jens Hennekesen, borgmestre i Lund, Anders Mortensen, borgmester i Malmø, og Henneke Ovesen, rådmand sammesteds. Givet i det Herrens år 1405 onsdag i påsken.