1405. 23. april.


1405. 23. april, APD II 173 nr. 1073, vedrører sognepræsten i Gingst, Roskildensis diocesis, og udelades derfor i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.