1405. 8. maj.


Oluf Esbernsen skænker forskelligt gods i Skåne til domkirken i Lund.

Tekst efter nil

Tekst

Oluf Esbiornsons åth Lunde domkyrckia eller desz altare gifne donation nembligen först een gård liggiandes på Breedegaatan kallad Commendere gården item några engiar eller gierde kallade Swarte Hiederop engiar som stundom kan sås hafre item een gård Tegelgården benämbd i sancti Mårtens grend liggiandes item een gård i Wæstra Biellerop i Tornehäradt item 2 gårdar i Togerop i Ydelösa sochn och dito häradt item i Rönnebergzhäradt een gård Wiwerop benämbd med een teye item i Färshäradt een gård i Waam item een gard i Billebierg item i Frostehäradt een gård i Lillerödh item i Liunitzheradt een gård i Wallöse item i Giershäradt een gård i Truentzrödh item een gård i Slimminge medh meera etc. ♦ Dat. sexta feria proxima pos<t>[1] festum beati Iohannis ante portam latinam 1405.

Oluf Eszbiörnszons till några altare i Lunde dombkyrckia uthgifne testementz breef på åthskillige gårdar angåendes som war Commendere gården i Lund Tegelgården och 2ne gårdar i Togerop i Ydelösa sochn och Tornehäradt. ♦ Item Wiwerop i Rönnebiergz häradt. ♦ Item Westre Biellerop i Torneheradt. ♦ Item een gård i Billebierga. ♦ Item Lillaröd i Frostehäradt. ♦ Item Wram i Ferszhäradt med många flere andra gårdar i brefwet anmält. ♦ Dat. 1405.

1. pos<t>] pos B 29.

Oversættelse

Oluf Esbernsens gave til Lunds domkirke eller dens alter, nemlig for det første en gård, der ligger på Bredgade og kaldes Kommenderegården, nogle enge eller gærder, der kaldes sorte Hjerup enge, i hvilke der undertiden kan sås havre, en gård, der kaldes Teglgården, og som ligger i sankt Mortens stræde, en gård i Væstra Bjellerup i Torna herred, to gårde i Tågarp i Igelløsa sogn og samme herred som ovenfor, en gård, der kaldes Viarp, med et stykke jord til i Rønneberga herred, fremdeles i Færs herred en gård i Vomb, en gård i Billeberga, fremdeles i Frosta herred en gård i Lillarød, fremdeles i Ljunits herred en gård i Valløsa, fremdeles i Gærds herred en gård i Trusserød, fremdeles en gård i Slimminge m.m. etc. Givet fredagen efter sankt Johannes dag foran den latinske port 1405.

Oluf Esbernsens testamente udstedt til et eller andet alter i Lunds domkirke lydende på adskillige gårde, nemlig Kommenderegården i Lund, Teglgården, og to gårde i Tågarp i Igelløsa sogn i Torna herred. Fremdeles Viarp i Rønneberga herred. Fremdeles Vestra Bjellerup i Torna herred. Fremdeles en gård i Billeberga. Fremdeles Lillarød i Frosta herred. Fremdeles Vomb i Færs herred med mange flere gårde, som nævnes i brevet. Givet 1405.