1405. 24. maj.


Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus Iohannis presbiter et prior monasterii Rynd Margareta Lawesdater priorissa totusque conuentus ibidem salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognoscimus nos latoribus presencium Iohanni Matesson et Michaeli Matesson fratribus bona desolata monasterii Rynd in Nætherskow in Snæreth in parochia Odderth in Hartzheret sita omnibus suis pertinenciis nullis exceptis scotasse et alienasse in perpetuam possidendam quib<us>[1] dicti Iohannes et Michael nobis ex parte monasterii bona desolata que de domino Erico Jensson de Stad milite emebant in Ascerdorp in parochia Wetzslæt in Worheret sita cum omnibus suis pertinenciis necnon cum omnibus terris quas idem dominus Ericus possidebat tam in ca<m>po[2] Ascerdorp quam in parochia Thoryld sitis in recompensacionem rescotauerunt similiter in perpetuam possidendam ♦ Unde obligamus nos nostrosque successores prefatis Iohanni Matesson et Michaeli Matesson prescripta bona liberare apropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcunque secundum leges terre ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra[3] presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini m°cccc°v° dominica ante ascensionem domini.

1. quib<us>] quib A. 2. ca<m>po] canpo A. 3. nostra] tilføjet over linjen A.

Oversættelse

Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og hele det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Alle nuværende og fremtidige skal vide, at vi erkender, at vi til nærværende brevførere Jens og Mikkel Madsen, brødre, har skødet og afhændet til evig besiddelse Ring klosters ødegods i Nederskov i Snerild i Odder sogn i Hads herred med alle dets tilliggender, intet undtaget, herfor har de nævnte Jens og Mikkel på klosterets vegne til vederlag til gengæld tilskødet os det øde gods, som de købte af hr. Erik Jensen fra Stad (Stadsgård), ridder, i Assendrup i Vedslet sogn i Vore herred med alle dets tilliggender samt med alle jorder, som samme hr. Erik besad såvel på Assendrup mark som i Torrild sogn, ligeledes til evig besiddelse. Derfor forpligter vi os og vore efterfølgere til at frigøre, hjemle og fri førnævnte Jens og Mikkel Madsen førnævnte gods fra krav fra hvem som helst i overensstemmelse med landsdelens love. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 søndagen før Herrens himmelfart.