1405. 25. maj. Lysgård herredsting


Tingsvidne, at fire gårde i Have tilhører kirken.

Tekst efter nil

Tekst

Item et gammelt tings winde aff Liusgaard herret besegled paa iiii gaarde vdi Haffue ligger tiil then hellige kircke. ♦ Datum mcdv° then mandag nest fore wor herris opfarelsze dag.

Oversættelse

Et gammelt tingsvidne afgivet af Lysgård herred, beseglet, på fire gårde i Have, at de ligger til den hellige kirke. Givet 1405 mandag før Kristi himmelfartsdag.