1405. Omkr. 7. juni. Lübeck


Rådmændene i Lübeck giver 11 lybske borgere anbefalingsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund og dennes foged på Bornholm angående deres skibbrudne gods sammesteds.

Tekst efter nil

Tekst

Notandum quod domini consules dederunt litteras suas respectiuales ad uenerabilem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque aduocatum Paulum Deken in Bornholm pro conciuibus infrascriptis Godfrido Kerkering Hinrico vamme Sode Iohanni Dartzow Hinrico vpme Orde Hermanno Rungen Iohanni Gerwer Martino Osenbrugge Iacobo Heydorn Wilhelmo van der Linden Bodoni van Stocken et Sifrido Fockinghusen pro non sequenda alia minicione ex parte bonorum suorum illorum que in naufragio nauis naucleri dicti Radeke Strote perierunt et nichilominus recuperata fuerunt sub Bornholm unde iidem ciues pro illo coniunctim et diuisim promiserunt si saltem eis ipsorum bona fuerint restituta.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at de herrer rådmænd har givet deres anbefalingsbrev til den ærværdige herre Jakob, ærkebiskop af Lund, og hans foged Povl Degn på Bornholm for nedenfor anførte medborgere Gottfried Kerkring, Henrik van Sode, Johan Dartzow, Henrik vamme Orde, Herman Runge, Johan Gerwer, Martin Osenbrugge, Jakob Heydorn, Wilhelm van der Linden, Bodo van Stocken og Sigfred Fockinghusen, for at der ikke skulle følge en anden påmindelse efter på grund af deres gods, som gik til grunde ved skipperen, kaldet Radeke Strotes skibs forlis og ikke desto mindre blev generhvervet under Bornholm, hvorfor samme borgere i fællesskab og hver for sig har aflagt løfte derfor, hvis i det mindste deres gods bliver givet dem tilbage.