1405. 20. juni. Hvetlanda


Svend Lax, herredshøvding i Östra herred, udsteder fastebrev på Finvidsholm og Racka med tilhørende fiskeri, som Brynjolf Germundsson havde solgt til ridderen hr. Abraham Brodersen.

Regest efter A