1405. [Omkr. 23. juni].


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til herberg og fortæring for et dansk bud udsendt af hr. Arnold til fogeden på Gotland.

Tekst efter nil

Tekst

Item ɉ marc i schilling Doryng dem Denen vs der herberge czu losen von des meisters geheise ♦ Item i marc dem selben czu czerunge als in her Arnolt ken Gotlande czum voythe sante.

Oversættelse

Fremdeles 1/2 mark 1 skilling til at betale herberge for danskeren Doryng på mesterens befaling. Fremdeles 1 mark til fortæring for samme, da hr. Arnold sendte ham til Gotland til fogeden.