1405. 6. juli. Slesvig


Kristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Cristiernus Holk armiger Sleswicis diocesis. ♦ Nouerint uniuersi tam osteri quam presentes. me ex consensu et libera uoluntate. fratris et heredum meorum bona mea in Thollic sita in quibus pronunc quidam Petrus Clawesson residet. de presenti anno et proxime futuro tres. ac extunc decetero quatuor solidos annone. annuatim soluencia discretis uiris dominis senatori fratribus conuiuis et conuiuio sancte trinitatis in Sleswik cum omnibus iuribus. pertinenciis et proprietatibus suis pro decem marcis Lubecensibus in bona argentea moneta nobis ad placitum solutis currente et datiua legitime. uendidisse et in placito Struxstrup herred scotasse perpetue possidenda. obligans me et meos heredes dictis dominis senatori ac fratribus prefata bona ab impeticione quoruncumque liberare et penitus disbrigare nostris laboribus et expensis. que omnia et singula ego Cristiernus prefatus una cum discreto uiro Iohanne Tramme dictis fratribus promittimus bona fide communiter et diuisim cuius eciam sigillum una cum meo duxi presentibus apponendum in fidem et testimonium omnium premissorum. ♦ Datum Sleswik anno domini millesimo quadringentesimo quinto in octaua apostolorum Petri et Pauli/

Oversættelse

Kristian Holk, væbner i Slesvig stift, til alle som ser dette brev. Alle skal vide, både kommende og nuværende, at jeg af fri vilje og med samtykke af min broder og mine arvinger har solgt og på Strukstrup herredsting skødet mit gods i Tolk, i hvilket nu for tiden bor en Peder Klausen, og som i det indeværende år og det næstfølgende skal yde tre, og fra da af og i fremtiden årligt fire ørtug korn, til de gode mænd, de herrer forstander, gildebrødre og hellig trefoldighedsgildet i Slesvig med alle dets rettigheder, tilliggender og besiddelser for ti mark lybsk i gode sølvpenge, gængse og lovligt gangbare, betalt til os på tinge; idet jeg overfor de nævnte herrer forstander og brødre forpligter mig og mine arvinger til for vores egen møje og udgift at fri det førnævnte gods fra hver mands påkrav og fuldstændig at frigøre det. Hvilket alt og hvert jeg, Kristian tillige med den gode mand Jens Tramme har lovet de nævnte brødre i god tro sammen og enkeltvis; han hvis segl jeg tillige med mit eget har ladet hænge ved nærværende brev til bestyrkelse og vidne om alle disse førnævnte ting. Givet i Slesvig i det Herrens år 1405 ottendedagen efter Peter og Pauls' dag.1)