[1405. 8. juli - 16. juli].


De danske købmænd Albrecht Negler og Oluf Skipper anmoder kong Henrik 4. af England om for anden gang at pålægge John Topcliff at tvinge visse navngivne personer til at holde Albrecht og Oluf skadesløse for de dem fratagne varer.

Tekst efter A:

Tekst

A tresexcellent et tresredoute seignour le roy\ ♦ Supplie treshumblement Albert Nailler et Ollif Shippere merchauntz del roialme de Denmark mestres et possessours de deux craiers appellez Cristofres de Alberghis\ que come vous de vostre haute regaltee nadgairs grauntastez as ditz suppliantz vne commissioun ensealle de vostre graund seale direct a Iohn[1] Topcliff vostre sergeant as armes a charger et compeller William Harwod/ Iohn Smyth[2] Will[iam][3] Couper et Leget et autres pernantz les ditz craiers/ ouesque autres biens et marchandises des ditz suppliantz a faire plein restitucioun et deliuerance as ditz Albert et Ollif/ sibien de les ditz craiers et de tout lo apparaile come des biens et marchandises en les ditz craiers prises/ ou de la value dycelles/ ou de eaux amesner deuant vous et vostre tressage counseil chescun sur peyne de c. livres. en les oeptaues de la trinitee derrein passez pour y respoundre pour quelle cause ils detiegnont les ditz niefs et merchandises/ come en la dicte commission pluis pleynement est contenuz. par vertue de quelle commission. le dit Iohn Topcliff ad charge William Harwod Iohn Smyth/ William Couper/ Leget/ Thomas Lowe/ William Consent et Robert Bolbek de faire restitucioun et deliuerance des ditz niefs et merchandises as ditz suppliantz/ ou autrement destre deuant vous et vostre counseil al iour suisdit. les queux promistront loialment destre deuant le counseil a mesme le iour/ eincz ils ne viendront pas ne vncore ne veullent venir/ ne restitucion faire sanz autre estroit maundement de vostre treshaute regaltee. qe pleise a vostre mageste reale graunter as ditz suppliantz vne autre nouelle commissioun direct au dit Iohn Topcliff de faire pleine restituci[ou]n et deliuerance as ditz suppliantz/ ou autrement qil les pourra arester et mettre en prisoun\ tauntque gree et restitucioun ent soient faitz as ditz suppliantz. pour dieu/ et en oeure de charitee\

1. Iohn] her og i det følgende med vandret forkortelsestreg gennem overlængden på h af uvis betydning A. 2. Smyth] her og i det følgende med vandret forkortelsestreg gennem overlængden på h af uvis betydning A. 3. Will[iam]] delvis skjult af plet A.

Oversættelse

Til den højærværdige og frygtede majestæt kongen. Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd fra kongeriget Danmark, med ansvar for og i besiddelse af to tremastere ved navnet Christoffer de Albergis, indbringer ydmygt følgende anmodning. For nylig udstedte I i kraft af Eders høje kongelige magt til førnævnte supplikanter en bemyndigelse med Eders store segl, som pålagde ceremonimester John Topcliff under tvang at påbyde William Harwood, John Smith, William Couper, Leget og andre, som havde kapret de nævnte skibe med samt supplikanternes gods og varer, at tilbagelevere og overdrage det hele til Albrecht og Oluf, såvel tremasterne med fuldt udstyr som godset og varerne i de kaprede skibe, eller at godtgøre for lastens værdi. I modsat fald skulle han føre dem frem for Eder og Eders vise råd, under straf af 100 pund til hver af dem, senest den 1. søndag efter Trinitatis, således at de kunne forklare, hvorfor de tilbageholder de nævnte skibe og varer. Alt står beskrevet mere udførligt i nævnte bemyndigelse. Ifølge denne bemyndigelse pålægges John Topcliff at tvinge William Harwood, John Smith, William Couper, Leget, Thomas Lowe, William Consent og Robert Bolbeck til at tilbagelevere og overdrage skibene og varerne til supplikanterne eller til at møde frem for Eder og Eders råd på den nævnte dato. Disse lovede trofast at være til stede foran Eder og Eders råd på den nævnte dato. Men de er ikke kommet og nægter at komme og at tilbagelevere hvad som helst, uden en ny, udtrykkelig ordre fra Eders kongelige højhed. Derfor bedes Eders kongelige Majestæt udstede en ny bemyndigelse til supplikanterne, der pålægger John Topcliff at sørge for, at de bliver holdt skadesløse eller i modsat fald at de sagsøgte bliver arrresteret og fængslet, indtil supplikanterne har fået godtgørelse. For Gud og næstekærlighedens skyld.