1405. 11. juli.


Svend, abbed i Løgum kloster, og hele konventet sammesteds kvitterer hr. Niels Søbo, kannik i Ribe, for 20 mark lybsk, som denne har udredet på hr. Klaus Limbeks vegne for overgreb, begået mod klostret af dennes foged Tord Andersen.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus frater Sweno abbas monasterii Locidei totusque conuentus ibidem salutem in domino ♦ Nouerint presentes et futuri quod nos recepimus a honorabili uiro domino Nicholao Syøbo canonico Ripensi ex parte Nicholai Leembek cuius fideiussor idem dominus Nicholaus extitit uiginti marchas Lubicenses in numerata pecunia et datiua pro spoliis dampnis uiolenciis et iniuriis nobis monasterio et colonis nostris per Thordonem Andree aduocatum dicti Nicholai Leembek ac complices suos in hoc facto et sequaces factis/ recognoscentes nos cum eadem summa pecunie nobis monasterio et colonis nostris pro dictis spoliis dampnis uiolenciis et iniuriis ad complacenciam et contentus nostros effectualiter satisfactum. unde dictos Nicholaum Leembek Thordonem Andree ac complices suos in hoc facto et sequaces principales dominum Nicholaum Syøbo fideiussorem ac eorum omnium et quorumlibet heredes ab impeticione nostri colonorum nostrorum omnium et singulorum quorum interest ac interesse poterit in futurum pro huiusmodi spoliis dampnis uiolenciis iniuriis et pro uiginti marchis Lubicensibus nobis pro prefatis spoliis dampnis uiolenciis et iniuriis per ipsum dominum Nicholaum in prompta pecunia persolutis quittos dimittimus tam ex parte monasterii nostri colonorum nostrorum quam aliorum quorumcumque presentibus et quittamus obligantes nos nostros successores colonos nostros eorum heredes ac omnes quorum intererit in futurum antedictis Nicholao Leembek Thordoni Andree ac complicibus suis in hoc facto et sequacibus et eorumdem heredibus super et pro prelibatis spoliis dampnis uiolenciis et iniuriis litem querelam et controuersiam coram aliquo iudice ecclesiastico uel seculari facto seu uerbo in posterum non moturos ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini. m°. quadringentesimoquinto die beati Ketilli confessoris.

Oversættelse

Broder Svend, abbed i Løgumkloster, og hele det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Nulevende og fremtidige skal vide, at vi har modtaget af den hæderlige mand hr. Niels Søbo, kannik i Ribe, på Klaus Limbeks vegne, hvis garant samme hr. Niels var, tyve mark lybsk i aftalte og gængse penge for ran, tab, voldshandlinger og overgreb forøvet mod os, vort kloster og vore landboer af Tord Andersen, nævnte Klaus Limbeks foged, og hans medskyldige og følgesvende i dette. Vi erkender, at der med denne sum penge retsgyldigt er ydet os, vort kloster og vore landboer erstatning for nævnte ran, tab, voldshandlinger og overgreb til vore fulde tilfredshed. Vi erklærer derfor med dette brev såvel på vort klosters og vore landboers som på hvilkesomhelst andres vegne nævnte Klaus Limbek, Tord Andersen og hans medskyldige og hoveddeltagerne heri og hr. Niels Søbo og alle disses arvinger, hver og en, for kvit for krav fra os, fra vore landboer, alle og hver enkelt, hvem det angår og i fremtiden vil kunne angå, for ran, tab, voldshandlinger og overgreb og for tyve mark lybsk, der af samme hr. Niels er udbetalt os i rede penge for førnævnte ran, voldshandlinger og overgreb og kvitterer dem, idet vi forpligter os, vore efterfølgere, vore landboer, deres arvinger og alle, hvem det i fremtiden vil angå, til ikke i fremtiden i gerning eller ord overfor nogen gejstlig eller verdslig dommer at rejse proces, klage eller retsstrid mod førnævnte Klaus Limbek, Tord Andersen og hans medskyldige og følgesvende heri og sammes arvinger angående og på grund af førnævnte ran, tab, voldshandlinger og overgreb. Til vidnesbyrd herom er vor segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 på bekenderen sankt Kjelds dag.