[1405]. 16. juli.


Notits i Hildebrand Veckinghusens regnskab om udbetaling til Jan Alderssoen for en tønde gode sild fra Skåne.

Tekst efter nil

Tekst

It. 16 in gulejo do leyt ic Johan Allerdessone 1 tunne vlesches, dar vor sal hey my brynghen van Sconen 1 tunne gudes heringhes, of God wyl. ♦ Untfangen[1] .

1. Untfangen] med lysere blæk A.