1405. 21. juli. Malmø


Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iac Folqwiin prowast i Lund kennes meth thettæ mit opnæ breff. at swo megen rættichet oc vm iac wppa. mynæ oc mynæ arwingæs wæghnæ nogon ræt eller rættichet hafuer haft eller i nogræ madæ hafuæ kunne i then steenhws garth with stranden lyggende som Maties Schaep nw boor. wti i Malmøghe. then forscrifnæ garth oc rættichet wpladet iac oc antwordher oc skøder meth wiliæ oc berathet moet./ ee hwat. thet. helst. ær. meth al breff oc rættichet./ fran mic oc. mynæ arwingæ/ oc til mæchtich førstynnæs myn nadhighæ frwæs drotning Margretes hand. oc hennes arwingæs oc æfterkommaræs eller hwem hwn hanom vnnæ eller ladæ wil/ til ewerdhelich eghæ/ ♦ Oc. kennes iac. mik eller mynæ arwingæ engen rættichet. eller til talen til then fornempdæ garth hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ forthy at fornempdæ myn nadhighæ frwæ/ hafuer mic wppa mynæ oc mynæ arwingæs wæghnæ for thenne forscrifnæ garth oc rættichet swo fult. oc. alt. giort at. mic fullelicæ oc. wæl at. nøgher vm iac thær nogon rættichet wti hafuer eller hafwæ kunne/ ♦ Oc fynnæs nogræ flere breff her æfter som mic oc mynæ arwingæ arørende æræ wppa thenne forscrifnæ garth thøm mæler iac. døthe oc. machtløsæ for mic oc mynæ arwingæ oc the sculæ fornempdæ myn nadhighæ frwæ oc hennes arwingæ oc æfterkommaræ eller hwem hwn then fornempdæ garth vnnæ eller ladæ wil som fore. ær. sacht. til gotho. oc gagn. oc fromæ kommæ oc engen stath til hinder eller scadhæ kommæ i nogræ madæ/ ♦ Oc hwat rættichet myn herræ konung Waldemar hwes siæl guth hafwe/ oc fornempdæ myn frwæ drotningen til foren hafdhe. i then fornempdæ garth then rættichet scal blifwæ with syn fullæ macht./ oc vforsymeth/ oc i engæ madæ krænckiæs meth thettæ breff/ ♦ Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafuer iac fornempde prowast Folqwiin oc myn brother Gynter. waræ incigle meth wiliæ oc witschap hengt for thettæ breff/ ♦ Ok hafuer iac bethet gothæ men swosom ær Anders Martenssøn borghemæstære .i. Malmøghe/ Hæneke Aghessøn Iens Winter Tule Anderssøn Iens Brwn / Astrath oc Iens Albrichtssøn rathmen i then sammæ stath ladæ there incigle til witnesbyrdh hengæs for thettæ breff ♦ Datum Malmøgis anno domini millesimo cd° quinto profesto beate Marie Magdalene.

Oversættelse

Jeg Folkvin, provst i Lund, erkender med dette mit åbne brev, at jeg oplader så megen rettighed - hvis jeg på mine egne og mine arvingers vegne enten har haft eller på nogen måde kan have nogen ret til eller rettighed i den gård med stenhus, der ligger ved stranden, i Malmø, hvor Mats Skap nu bor, og med min vilje og velovervejede hu overdrager og skøder den føromtalte gård og rettighed, hvori den end består, bort fra mig og mine arvinger til den mægtige fyrstinde, min nådige frue, dronning Margretes hånd og til hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme den eller overlade den til, med alle breve og rettigheder til evig besiddelse. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har eller på nogen måde skal have nogen ret til eller krav på den fornævnte gård, fordi min fornævnte nådige frue, har fuldt og helt fyldestgjort mig på mine egne og mine arvingers vegne for denne føromtalte gård og rettighed, hvis jeg har eller kan have nogen rettighed deri, således at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Skulle der for fremtiden findes nogle flere breve på denne føromtalte gård, som angår mig og mine arvinger, dem erklærer jeg herved på mine egne og mine arvingers vegne for døde og magtesløse, og de skal komme min fornævnte nådige frue, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme eller overlade den fornævnte gård, som før nævnt, til gode, gavn og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Den rettighed, min herre kong Valdemar - Gud have hans sjæl - og min fornævnte frue, dronningen, tidligere havde i den fornævnte gård, skal forblive ved sin fulde gyldighed og uantastet og på ingen måde krænkes med dette brev. Til yderligere bekræftelse på alle disse punkter har jeg fornævnte provst Folkvin og min broder Gynter med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Og jeg har bedt de gode mænd Anders Mortensen, borgmester i Malmø, Henneke Ågesen, Jens Vinter, Tule Andersen, Jens Brun, Åstred og Jens Albrektsen, rådmænd sammesteds om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Malmø i det Herrens år 1405 dagen inden sankt Maria Magdalenas dag.