1405. 21. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. eftergiver alle, der besøger Ribe domkirke på Vor Frues fødselsdag og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 7 år og 7 x 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Aa:

Tekst

Innocencius episcopus seruus seruorum dei. uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Licet is de cuius munere uenerit ut sibi a suis fidelibus digne et laudabiliter seruiatur de abundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multomaiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum ei quasi quibusdam allectiuis muneribus indulgenciis. uidelicet. et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores. ♦ Cum itaque sicut recepimus ecclesia Ripensis nuper fuerit incendio ignis deuastata. et propterea indigiat reparacione nonmodicum sumptuosa\ nos cupientes quod ecclesia ipsa congruis honoribus frequentetur ac eciam reparetur et ut Christi fideles causa deuocionis eo liberius confluant ad eandem ecclesiam et ad reparacionem huiusmodi manus porrigant prompcius adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos. de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui se festo natiuitatis beate Marie uirginis dictam ecclesiam deuote uisitauerint annuatim et ad reparacionem huiusmodi manus porrexerint adiutrices septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus. ♦ Uolumus eciam quod si alias aliqua indulgencia uisitantibus dictam ecclesiam uel ad eius reparacionem seu fabricam manus porrigentibus adiutrices uel alias inibi pias elemosinas erogantibus ac alias aliqua alia indulgencia in perpetuum uel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit/ presentes litterae nullius existant roboris uel momenti\ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum xii kalendas Augusti pontificatus nostri anno primo\

Oversættelse

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle Kristi troende, der ser dette brev, hilsen og apostolisk velsignelse. Skønt han, af hvis stilling det følger, at han skal tjenes værdigt og rosværdigt af sine troende, i sin fromheds overflod overtræffer de bedendes fortjenester og ønsker og kan tildele dem, der tjener ham vel, langt mere, end de kan fortjene, ønsker vi dog at gøre menigheden kær for Herren og bringe den til at eftertragte gode gerninger, og vi indbyder med tillokkende gaver, nemlig aflad og bodseftergivelse, samme troende til at tækkes ham, for at de derved kan gøre sig mere værdige til Guds nåde. Da derfor, som vi har erfaret, kirken i Ribe for nylig er blevet hærget af ildsvåde og derfor trænger til en ret bekostelig reparation, og da vi ønsker, at samme kirke må tilbørligt æres ved talrige besøg, og at den må blive istandsat, og for at Kristi troende andagtsfuldt des friere må strømme sammen til samme kirke og mere beredvilligt må række en hjælpende hånd til denne istandsættelse, jo rigere de følger sig opbyggede sammesteds af denne den himmelske nådes gave, eftergiver vi barmhjertigt med Gud i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans apostles sankt Peters og sankt Paulus' myndighed alle, som føler sand anger og har skriftet, og som en gang om året på den hellige jomfru Maries fødselsdag fromt besøger nævnte kirke og rækker en hjælpende hånd til denne istandsættelse, syv år og lige så mange gange fyrretyve dages bodsfaste af den dem pålagte kirkebod. Vi vil også, at hvis der ellers af os er bevilget nogen aflad for dem, der besøger nævnte kirke eller rækker en hjælpende hånd til dens istandsættelse eller til dens bygningsfond eller på anden vis yder fromme almisser der, eller der på anden vis af os er bevilget nogen anden aflad, som skal vare til evig tid eller til en bestemt endnu ikke udløbet tid, da skal dette brev ikke have nogen kraft eller betydning. Givet ved S. Pietro i Rom den 21. juli i vort pontifikats første år.