1405. 23. juli. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge er kommet tilbage, erklærer sig rede til at lade dem deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar og gør rede for ordenens øjeblikkelige politiske stilling.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynueldige beuelunge vnd willigen dinst czu alle euwer konynclichin behegelichkeit beuor ♦ Allirdurchluchste forstynne vnd grosmechtige gnedige frowe ♦ Uff desze czit synt czu vns komen von euwer grosmechtikeit vnser[1] sendeboten vnd haben vns gentzlich berichtet von mancherley gnediger vnd gutiger handelunge die iu euwir hochwirdikeit mit werken vnd fruntlicher bewisunge milderlich hat beczeiget des wir euwerr durchluchtikeit als vnsern gnedigen frowen gar fleissichlichin danken vnd welde got das wir so selig mochten werden das wns kegen euch vnd den euwern vorguten vnd vorschulden mochten das were wol vnser begerunge vnd weldens sicher thun mit allen willen sunderlich als euwer grosmechtikeit vns schreben von dem tage der von euwer durchluchtikeit vnd den vnsern vorramet ist czu halden czu Calamar etcetera do von die vnsern vns ouch eigentlich vorrichtet haben ♦ Allirdurchluchste forstynne vnd gnedige frowe ♦ Wir wellen vnsern flys gentzlich do czu keren vnd vns dor czu schicken[2] als wir forderste konnen das wir ap got wil hoffen das alle schelunge uff dem selben tage fruntlichin sollen gehandelt werden do hen wir ouch die vnsern noch euwir begerunge mit voller macht gerne senden wellen ouch hat vns vnser kompthur von der Mewe euwirs willens vnd meynunge wol vnderrichtet wes wir euwer grosmechtikeit doran mogen czu willen werden wir gerne das beste noch vnserm vormogen thun wellen ♦ Vort me als euwer durchluchtikeit schreibt ap icht schelunge were czwusschen den herren konyngen als Franckrich vnd Engelandt vnd dem hertzogen von Hollant vnd vns das ir gerne als verrer vns czu willen were euwir bote czu in darvmbe woldet senden etcetera ♦ Gnedige frowe ♦ Wir wissen mit den vorgeschreben herren vnd den iren nicht andirs denne mynne vnd fruntschafft vnd getruwen wol das wir vnd die vnsern in irem beschirm synt vnd hoffen das is nicht not sy das wir imandis czu in muen durfen[3] went wir czu gote getruwen das die schelunge die czwisschen in vnd vns ist bynnen kortz gutlich sal geflegen werden vnd danken gliche wol euwer hochwirdikeit der gutigen dirbytungen mit sunderlichem flysse die wir ouch czu groser fruntschafft danknemlich offgenomen haben vnd bitten euwer durchluchtikeit als vnser gnedige frowe ap euch imand von vnserm orden icht vnredelichs vorbrechte adir sagte das ir dor czu keynen globen thun wellet went wir czu gote hoffen das ir noch dirfinden werdet das wir nicht anders denne rechtfertikeit suchen vnd gesucht haben ♦ Von czitunge deszem lande gerucht[4] czu wissen das wir vns uff deszem tage czu pfingsten nehest vorgangen mit vnserm herren konynge von Polan fruntlichin vnd gutlichin vmbe alle schelunge entrichtet haben vnd czu ewigen frede vns mit im vnd synen landen gesatzt vnd vorschreben des glich wir mit hertzoge Witout ouch gethan haben der vns czu deser czit mit alle syner macht Littowen vnd Russen vnd ouch mit etlichin vs dem ryche czu Polan die im der konyng hat gesandt vns ist czu hulfe geczogen uff die Samaythen do hen wir vnser gebitiger mit eynem mechtigen heer gesandt haben vnd hoffen czu gote das wirs mit den Samaithen ouch vff eyn besteen vnd eyn gut ende brengen wellen ♦ Hirmete so beuelen wir vns vnd vnsern orden euwir konychlichen wirdikeit die got der here[5] seliclich geruche enthalden wolfarende czu langen cziten ♦ Gegeben uff vnserm husze Marienburg am donrstage noch Marie Magdalene im xiiiiᶜ vnd funften iare.

Allirgnedigiste frowe ♦ Vns haben die vnsern die nv von euwir hochwirdikeit komen syn bericht wy der hertzog von Pomern eynen synir bothen czu euch gesandt hat vnd hat euch clage lassen vorbrengen obir vns vnd vnsern orden vnd werlich vns dunken someliche clagen vnmogelichin syn synt vnser orden bynnen vnd vnderr der czit der clage mit im in fruntlicher achte hat gesessen vnd durch groser vnsers ordens bequemikeit zo syn wir vmb die schelunge czu tagen vnd luthen mit im gegangen alzo das wir vns eyns sulchen an im nicht hetten vormutet ♦ Hyrby gnedige frowe mogt ir yo wol dirkennen das vnser orden gefach vnd vil czu vnrechte beschuldiget wirt vnd das her gerne yn vngelymp brocht wurde des wir bitten mit besundern fleissigen beten nicht czu globen noch czu hertzen entpfohen went vnsers ordens redelichkeit rechtferticlich wol sal befunden werden vmb des willen das die[6] synen vnserm orden eyne summe geldes schuldig syn dor czu wir eyne gutige swigunge thun zo wirt vns eyn sulchs von im do kegen wedir czugezogen dar an her vns gar vngutlich mete veret als ir selbin das wol dirkennet etcetera.

1. vnser] tilføjet over linjen A. 2. schicken] h tilføjet over linjen A. 3. durfen] herefter overstreget vnd danken gliche wol euwir hochwirikeit A. 4. gerucht] herefter overstreget fruntlichin vnd gutlichin vmbe alle schelunge . 5. here] herefter overstreget selichi . 6. die] tilføjet over linjen i stedet for overstreget sich A.

Oversættelse

Redelig anbefaling og villig tjeneste til al Eders kongelige velbehag forudskikket. Allerhøjeste fyrstinde og stormægtige nådige frue. På denne tid er vore sendebude kommet til os fra Eders stormægtighed og har fyldestgørende berettet om mange slags nådige og gode handlinger, som Eders højværdighed med gerninger og med venlighed gavmildt har bevist, hvorfor vi takker Eders højhed som vor nådige frue meget flittigt, og ville Gud, at vi kunne blive så lykkelige, at vi kunne gøre godt og gengæld mod Eder og Eders, det ville visselig være vores ønske, og vi ville med sikkerhed gøre det med al vor vilje i særdeleshed da Eders højmægtighed skrev til os om mødet, som er aftalt af Eders højhed og vore at holde i Kalmar etc., hvorom vore også selv har underrettet os. Allerhøjeste fyrstinde og nådige frue. Vi vil anvende al vor flid helt og holdent derpå og så meget, vi kan anstrenge os derfor, at vi, om Gud vil, håber, at al strid vil blive bilagt i venskab ved det møde, hvortil vi også gerne vil sende vore med fuldmagt efter Eders ønske. Vor kommendator fra Mewe har visselig også underrettet os om Eders vilje og mening, så vil vi gerne gøre vores bedste efter vores formåen for at vi kan rette os efter Eders stormægtighed. Fremdeles skriver Eders Højhed, hvis der var nogen strid mellem de herrer konger fra Frankrig og England og hertugen af Holland og os, da ville I gerne gøre det for os, at I ville sende Eders bud til dem i den sag etc. Nådige frue. Vi kender hos de førnævnte herrer og deres ikke til andet end kærlighed og venskab og stoler visselig på, at vi og vore er under deres beskyttelse og håber, at det ikke er nødvendigt, at vi skal ulejlige nogen til dem, thi vi stoler på ved Gud, at den strid, som er mellem dem og os, inden for kort tid skal bilægges i mindelighed, og vi takker ligeledes med særlig flid Eders højværdighed for Eders venlige tilbud, som vi også har optaget taknemmeligt i venskab, og vi beder Eders højhed som vor nådige frue om at I, hvis nogen fra vores orden fremførte eller sagde noget uredeligt, da ikke ville tro derpå, thi vi håber ved Gud, at I endnu vil erkende, at vi ikke søger eller har søgt andet end retfærdighed. Fra tidender fra dette land skal I behage at vide, at vi på mødet sidst forgangne pinse venligt og i godhed har forligt os med vor herre kongen af Polen angående alle stridigheder og bestemt og forpligtet os til evig fred med ham i hans lande, det samme har vi også gjort med hertug Witout, der i denne tid med alle sine styrker, litauere og russere, og også med nogen fra riget Polen, som kongen har sendt ham, er draget os til hjælp mod sarmaterne, hvorhen vi har sendt vores ordensherrer med en mægtig hær, og vi håber ved Gud, at vi også med sarmaterne vil opnå en aftale og en god afslutning. Hermed så befaler vi os og vor orden til Eders kongelige værdighed, som Gud Herren behage at holde i lykkelig god velfærd i lange tider. Givet på vort slot Marienburg torsdag efter Marie Magdalene i 1400 og 5. år. Allernådigste frue. Vi har berettet til vore, som nu er kommet fra Eders højværdighed, hvordan hertugen af Pommern har sendt et af sine bude til Eder og har ladet fremføre klage til Eder over os og vor orden, og sandelig synes os nogle klager at være urimelige, siden vor orden inden for og på tidspunktet for klagen har siddet i venlig rådslagning med ham, og for vores ordens bekvemmelighed er vi gået til møder og folk med ham angående stridighederne, således at vi ikke havde forestillet os noget sådant fra hans side. Herved nådige frue kan I visselig erkende, at vor orden ofte og meget bliver anklaget med urette, og at den gerne blev bragt i ubehageligheder, hvorfor vi med særlig indtrængende bøn beder Eder om ikke at tro det, ej heller tage det til Eders hjerte, thi vor ordens redelighed skal visselig findes at være retfærdig af den grund, at hans (folk) er vor orden en sum penge skyldig, hvortil vi bevarer en venlig tavshed , så bliver der tilføjet os noget sådant fra ham til gengæld, hvormed han behandler os meget uvenligt, som I visselig selv kan erkende etc.