1405. 23. juli. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler borgmestre og rådmænd i Thorn, at forhandlingerne med dronning Margrete skal genoptages i Kalmar, og anmoder dem om at sende udsendinge til Marienburg til forudgående rådslagninger.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hanserec.

Tekst

Homeister Dutsches ordens Lieben getruwen ♦ Die gebitiger der huszer Mewe und Roghuszen mitsampt den andern etlichir stete eldesten usgesant czur frowen konyngynnen von Denenmark do von euch wol wissentlich ist seyn am tage Marie Magdalene ken Marienburg czu uns komen die undir ander aller handelunge ire botschaft uns also berichtet haben das von beiden teilen vorramet ist und vorlibet von unser frowen tage nehestkomende vort obir eyn ior eyn ander tag czu halden czu Calamar do czu handeln obir die sachen und schelungen beider teile und das is bynnen der cz{ie}t und sechs wochen dornoch yn guter fruntschaft gutlichin und fredlichin sten sal bleiben also doch weres das off deme tage denne die sachen nicht geflegen wurden eyntrechticlich und offgenomen welch part denne was begynnen wil das sal is dem anderen sechs wochen czuvor vorkundigen und lassen sagen. Des seyn wir mit den selben unsern sendenbothen eyns wurden die eldesten unser stete eyn semelichs anrurende czu vorboten als wir euch ouch bitten dar ir czwene euwirs rathes eldesten usrichtet das die by uns seyn czu Marienburg vom sontage nehestkomende vort obir xiiii tage off die czeit wir den andern by vns czusien ouch entscheiden haben czuvorhoren eigentlichin wie alle sachen sich dirfolget haben und worby is ist bleben. Den tag euwir czusampnekomunge mit uns wir dirlenget haben umbe eyn sulchs ap die bothen von Engelant bynnen der czeit quemen der man sich von tage czu tage vormutet das man mit eynir mwe undireyns do von kome und forder bekommernys nicht me domete durffe haben ♦ Gegeben czu Marienburg am donrstage noch Marie Magdalene.

Oversættelse

Højmesteren for den tyske orden. Kære trofaste. Herrerne fra slottene Mewe og Roggenhausen med samt de ældste fra nogle andre stæder, der er udsendt til fru dronningen af Danmark, som I visselig er vidende om, er kommet til os på Marienburg på Maria Magdalenes dag, og de har blandt alle andre sager meddelt os deres budskab således, at begge sider har fortrukket og aftalt at holde et andet møde i Kalmar om et år fra næstkommende vor frues dag for der at forhandle om begge parters sager og stridigheder, og at der inden for den tid og seks uger derefter skal bestå godt venskab i godhed og fred. Men skulle det ske, at sagerne alligevel ikke blev ordnet og fastsat i enighed på det møde, så skal den part, der så vil begynde noget, forkynde det for den anden seks uger i forvejen og lade det sige. Derfor er vi med de samme vore sendebude blevet enige om at indstævne de ældste i vore stæder vedrørende noget sådant, ligesom vi også beder Eder meddele to af Eders råds ældste, at de skal være hos os i Marienburg om fjorten dage at regne fra næste søndag. På den tid har vi også afgjort at forhøre den anden om, hvordan alle sager har udviklet sig, og hvad det er blevet til. Vi har udsat dagen for vor sammenkomst for at budene fra England kunne komme inden den tid, idet man fra dag til dag forestiller sig, at man med nogen møje kunne enes indbyrdes og ikke behøvede at have flere bekymringer dermed. Givet i Marienburg torsdag efter Maria Magdalene.