1405. 24. juli.


Biskop Eskil af Ribe erklærer, at den nu afdøde borgmester Ditmar Tidemansen i Ribe efter en trætte om enge i Farup enge erkendte, at han havde dem på Ribekirkens vegne.

Tekst efter A

Tekst

Eskillus dei gracia episcopus Ripensis omnibus quorum interest seu intererit quomodolibet in futurum salutem in domino sempiternam ♦ Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod co<n>stitutis[1] coram nobis in curia nostra/ archidiacono nostro et quampluribus de capitulo nostro parte ex una/ bone memorie Thidmaro Tydemanni quondam proconsule Ripensi parte ex altera/ orto sermone inter eosdem de pratis que idem Thidmarus in pratis Farthorp habuit sub ordinacione sua. idem Thidmarus lucide recognouit et dixit se dicta prata ex parte ecclesie Ripensis habere et semetipsum nichil in dictis pratis tamquam suum proprium possidere ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°. quadringentesimoquinto uigilia beati Iacobi apostoli.

1. co<n>stitutis] costitutis A.

Oversættelse

Eskil, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, hvem det angår eller engang i fremtiden vil angå, hilsen evindelig med Gud. Det være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at for os i vor gård mødte vor ærkedegn og mange af vort kapitel på den ene side og på den anden side Ditmar Tidemandsen, fordum borgmester i Ribe - god ihukommelse - da der var opstået trætte imellem samme angående de enge, som samme Ditmar havde til sin rådighed i Farup enge. Samme Ditmar erkendte og erklærede åbenlyst, at han havde nævnte enge på Ribekirkes vegne, og at han personligt intet besad som sit eget i nævnte enge. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 dagen før apostlen sankt Jakobs dag.