1405. Omkr. 30. juli.


Den pavelige nuntius Ludovico Baglioni erkender, at han har oppebåret 422 franske kronemønter og 400 mark lybsk af rådmændene Henrik Westhoff og Albrecht tor Brügge samt Werner Hoop, borger i Lübeck, på biskop Peder af Roskildes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Lodowicus de Ballionibus nuncius domini pape presens huic libro recognouit se ad sufficienciam subleuasse a dominis Hinrico Westhoff et Alberto tor Brugge consulibus et Wernero Hoop ciue Lubicensibus iiiiᶜ et xxii coronas Francie et quadringentas marcas Lubicensium denariorum ex parte domini episcopi Petri Roskildensis unde Hinricus vamme Orde et Syffrydus Vokkinghusen eciam presentes huic libro fideiubendo promiserunt quod Lodowicus antedictus ordinabit domino episcopo Roskyldensi prescripto sufficientem quitanciam de camera curie Romane infra illud tempus et carnispriuium proxime futurum ♦ Quod si idem Lodowicus non faceret prescripti Hinricus et Syffridus pretactas pecunias prescriptis dominis Hinrico Westhoff et Alberto tor Brugge et Wernero Hoop reddent ad manus domini Petri episcopi Roskildensis antedicti ♦ Insuper antedicti Hinricus vamme Orde et Syffridus Fokkinghusen recognouerunt quod pretactas iiiiᶜ et xxii coronas et quadringentas marcas subleuarunt ex parte Lodowici prescripti.

Oversættelse

Ludovico Baglioni, den herre pavens nuntius, som var til stede ved denne bog, erkendte, at han til fyldestgørelse har oppebåret 422 franske kronemønter og 400 mark lybske penge af de herrer Henrik Westhof og Albrecht tor Brügge, rådmænd, og Werner Hoop, borger i Lübeck, på den herre biskop Peder af Roskildes vegne, hvorfor Henrik vamme Orde og Sigfred Vokkinghusen, der ligeledes var til stede ved denne bog og stillede sikkerhed, har lovet, at fornævnte Ludovico skal beordre en fyldestgørende kvittering til fornævnte herre biskop af Roskilde fra den romerske kuries kammer i løbet af tidsrummet mellem det tidspunkt og fastelavn førstkommende. Men hvis samme Ludovico ikke skulle gøre det, skal fornævnte Henrik og Sigfred give fornævnte penge tilbage til de fornævnte herrer Henrik Westhof og Albrecht tor Brügge og Werner Hoop fornævnte herre biskop Peder af Roskilde til hænde. Desuden har fornævnte Henrik vamme Orde og Sigred Fokkinghusen erkendt, at de på fornævnte Ludovicos vegne har oppebåret fornævnte 422 franske kronemønter og 400 mark.