(1)405. 10. august. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 405 die beati Laurencii ciuitates Prusie ..... Marienburg constituti, hec infrascripta concorditer pertractarunt.

<1> Erst umb dy sache Claus Lembeken ist vorramet, als dy heren von Lubic mit den van Hamborg und den gemenen steten sint gebeten, dy sache czu sich tzu nemen und czu vorscheiden, alzo sal man an dy gemeyne stete schriben, sie von der sache eygentlich und clarlich tzu underwisen, mit dem schaden, den syn vater mit synen vrunden desen lande czu Prusen tzugeczogen habin; sy vorbas flislich tzu bitten, das sie noch der sache gestalt das beste darby tzu ton geruchen, als wir en vullenkomen getruwen; und dis den steten czu schriben, ist den heren von Dantzk bevolen.

<2> .....

<3> Item tzu schriben den von Lubic von des bisschoffs wegen von Monster, dovon de sendeboten us Denemarken ingebrocht habin, als umb geld tzu umb geld tzu lyen[1] etcetera, alzo das man sie bitte, das beste by den sachen tzu ton; weres uns hir alzo gelegin, wir welden sunder ire kost und bekummernisse gerne das beste darby ton; das sie ouch itzunt alzo geruchen tzu tonde, noch deme das ez nicht tzur zeewart, sunder alleyne czu landwart ez gelegen.

<4> Item in sulchem lute ouch den van Hamborg tzu schriben.

<5-10> .....

<11> Item umme das heringsalczen tzu Drakore haben dy stete geredt, und ez tzurucke geczogen.

<12> Item tzu reden mit den Wendisschen steten umme das leger des kouffman tzu Drakore[2] .

<13> Item tzu reden itzlich in syme rate von den dren iaren, de dy voyte van Prusen pflegen tzu legen uff Schone, ab man das[3] icht vorlengen wyl.

<14> .....

<15> Item is vorramet enes breves den herren van Lubbeke van des byschoppes weghen van Monster unde ok Claus Lembeken weghen to scriven. Na deme grute. ♦ Leven vrunde. ♦ Unse radessendeboden[4] etc. = nr. 135.

1. umb geld tzu lyen] Aa, um im geld tzu ligen Ba. 2. tzu Drakore] Aa, mgl. Ba. 3. das] Aa, in die Ba. 4. Item is vorramet enes breves den herren van Lubbeke van des byschoppes weghen van Monster unde ok Claus Lembeken weghen to scriven. Na deme grute. ♦ Leven vrunde. ♦ Unse radessendeboden] Ba, mgl. Aa.

Oversættelse

I det Herrens år 1405 på sankt Laurentius' dag var de preussiske stæder ..... forsamlede i Marienburg og forhandlede i enighed de nedenfor skrevne punkter:

<1> Først vedrørende sagen Klaus Limbæk er det aftalt, at herrerne fra Lübeck sammen med dem fra Hamburg og hansestæderne er blevet bedt om at tage sig af sagen og afgøre den, og så skal man skrive til hansestæderne for at underrette dem nøje og klart om sagen med den skade, som hans fader sammen med sine frænder har tilføjet disse lande i Preussen; og fremover med flid bede dem om, at de efter sagens beskaffenhed behager at gøre deres bedste, hvilket vi fuldkommen tiltror dem; og det er befalet herrerne fra Danzig at skrive det til stæderne.

<3> Fremdeles at skrive til dem fra Lübeck på biskoppen af Münsters vegne, som sendebudene fra Danmark har meddelt, angående at låne penge etc. således at man beder dem gøre deres bedste i sagen; skulle det være belejeligt for os, ville vi gerne uden omkostninger og besværligheder for dem gøre vores bedste dertil; at de også nu behager at gøre deres, eftersom det er ikke er belejeligt til søfart, men alene til landfart.

<4> Fremdeles også at skrive til dem fra Hamburg med sådan ordlyd.

<5-10> .....

<11> Fremdeles har stæderne talt vedrørende saltning af fisk i Dragør og trukket det tilbage igen.

<12> Fremdeles at tale med de vendiske stæder om købmandens ophold i Dragør.

<13> Fremdeles at tale, enhver i sit råd, om de tre år, som fogederne fra Preussen plejer at ligge i Skåne, om man ikke vil forlænge det.

<14>.....

<15> Fremdeles er det aftalt at skrive brev til herrerne fra Lübeck på biskoppen af Münsters vegne og Klaus Limbæks vegne. Efter hilsenen. Kære venner. Vore rådssendebude etc.