(1)405. 10. august.


Danzig giver Anna Stipes anbefalingsbrev til fogeden på Bornholm angående hendes ægtefælles efterladte gods.

Tekst efter nil

Tekst

Anna Stipes habet litteram respectus uersus[1] Bornholm ad aduocatum super bona per maritum suum ibidem retromissa ♦ Petrus Dergarde fideiussit ♦ Actum Laurencii ccccv.

1. uersus] herefter overstreget Strales 59,2.

Oversættelse

Anna Stipes får anbefalingsbrev til Bornholm til fogeden angående det gods, der sammesteds er efterladt af hendes ægtefælle. Peter Dergarde stillede sikkerhed. Forhandlet Laurentius' dag (1)405.