1405. 19. august. Gurre


Hans Podebusk, ridder, overlader hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, indløsningen og tilbagekøbet af godset Kowall, som han og hans brødre havde solgt til Konrad Wreen.

Tekst efter A

Tekst

Ik Hans van Pudbuske ridder bekenne in desseme breue dat ik hebbe gheghunet vnde ghunne hebbe ghegheuen vnde gheue vnde hebbe ghelaten vnde late in desser scrift van myner vnde myner erfnamen weghen deme erbaren manne hern Wulue Wulflam borghermestere to deme Sunde. vnde zinen erfnamen alle de lozinghe vnde alle den wedderkop den ik hebbe vnde myne erfnamen in deme gude to deme Cowalle dat ik vnde myne brodere vorkoft hadden hern Curde Wreen vnde zinen eruen also dat her Wulf vorscreuen vnde zine eruen dat gud vorscreuen moghen wedderlosen ofte wedderkopen wan se willen vnde bruken des gudes rechticheit vnde vryheid dar zůlues to alse myn breff vtwiset den ik hern Wulue vnde sinen eruen gheuen hebbe vp dat vorscreuen gud to deme Cowalle ♦ To merer bekantenisse desses dinghes vorscreuen so hebbe ik Hans van Pudbuske vorscreuen myn ingheseghel henghet vor dessen breff ok synd tůghe desses dinghes her Pritbor van Pudbusk myn leue broder her Iohan van Kůlpen her Nicolaus Lippe de to ener tůchnisse ere yngheseghele mede ghehenghet hebben vor dessen breff ♦ Ghegheuen to Gorghe in Denemarken na godes bort verteynhundert yar dar na in deme veften yare des mydweken na vnser leuen vrouwen daghe to assumptionis.

Oversættelse

Jeg Hans v. Podebusk, ridder, erkender i dette brev, at jeg har næret velvilje mod og har givet min gunst og giver og har overladt og overlader i dette skrift på mine og mine arvingers vegne til den hæderlige mand hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund og hans arvinger alle de indløsninger og al det tilbagekøb, som jeg og mine arvinger har i godset Kowall, som jeg og mine brødre havde solgt til hr. Kurt Wreen og hans arvinger, således at førnævnte hr. Wulf og hans arvinger kunne indløse og genkøbe det førnævnte gods, når de ville, og nyde godsets rettigheder og friheder sammesteds, som mit brev udsiger, som jeg har givet hr. Wulf og hans arvinger på det førnævnte gods Kowall. Til yderligere sikkerhed for disse førnævnte sager har jeg, førnævnte Hans v. Podebusk, hængt mit segl på dette brev, og vidne til disse ting er hr. Predbjørn v. Podebusk, min kære broder, hr. Johan v. Kulpe, hr. Nicolaus Lippe, som også har hængt deres segl på dette brev til vidnesbyrd. Givet på Gurre i Danmark efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 5 år på onsdagen efter vor kære Frue himmelfartsdag.