1405. 2. september.


Rådmændene i Lüneburg anmoder rådmændene i Danzig, Königsberg og Elbing om at påse, at Lüneburgs salttønder ikke eftergøres, og at der i Skåne ikke fyldes andet salt i disse tønder, som derefter sælges som Lüneburgsalt.

Trykt efter Hanserec.:

Tekst

Unsen vruntliken denst mit erzamer grute unde wes wi gudes vormoghen tovorn. ♦ Erzamen besundern guden vrunde. ♦ Wii hebbet enkede irvaren, dat buten unser stad tunnen ghemaket werden, na unser tunnen ghetacht unde under unsem bande, dar wi mede begnadet syn van unser herschopp, unde andere zolt, dat unse zolt nicht en is, vor unse zolt dar in gheslaghen und vor unse zolt also vorkoft werde. ♦ Des gheliik vruchte wi, dat to Schone, wan unse zolt uth unsen tunnen vorzolten is, sodane zolt in de tunnen weder gheslaghen unde to der zeward vor unse zolt weder ghev{oe}ret unde vorkoft werde. ♦ Bidde wi, leven vrunde, iuwe vorsichticheid mit gantzem vlite, dat gi in iuwer stad, in iuwen ieghenen unde wor gi anders kunnen, dar vore syn unde bestellen, so gi vorderst moghen, dat alsodane dond nicht en schee, uppe dat dat dar nemand ane bedrogen werde. ♦ Unde des iuwe vruntlike antwerde. ♦ Siit gode bevalen. ♦ Screven des middewekens na decollacionis Iohannis baptiste under unsem secrete ind iar 1405

Consules Luneborgenses.

Oversættelse

Vor venlige tjeneste med hæderlig hilsen og hvad vi formår af godt forudskikket. Ærede særligt gode venner. Vi har erfaret med sikkerhed, at der uden for vor stad bliver lavet tønder, formet efter vore tønder og under vore tøndebånd, som vi nådigst har fra vores herskab, og andet salt, der ikke er vort salt, bliver fyldt i som vores salt og solgt som vores salt. Ligeledes frygter vi, at når vores salt er taget ud af vores tønder, så bliver sådant salt igen fyldt i tønderne i Skåne, og udført og solgt som vores salt til søfarten. Kære venner, vi beder med al flid Eders fremsynethed om i Eders stad, Eders områder og hvor I ellers kan, at påse og sørge for, så godt I kan, at sådan gerning ikke sker, så at ingen bliver bedraget derved, og vi beder om Eders venlige svar derpå. Gud i vold. Skrevet onsdag efter Johannes døbers henrettelsesdag under vort sekret i året 1405.

Rådmændene i Lüneburg