1405. 21. september.


1405. 21. september Reg. Dan. 3164 = *3934, se nr. 28.