1405. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.

Tekst

Anno domini 1405 circa festum Michaelis ante et post nuncii consulares ciuitatum ..... Marienburg in causa Anglicorum constituti, hec infrascripta pertractabant.

<1-13> .....

<14> Item warb her ouch von der vorboten guter wegen, die hir usgefurt sint etcetera. ♦ Doruff ez dem sendebothen befolen, dy stete dis landes kegen dy Wendeschen czu vorantwerten, wante hir alze grosse mancherley clage von derwegen vor unsirn gnedigen heren homeistir und syne stete qwomen, das ez in anderen landen mit den gutern gebrechlichen gehalden werde, das unsir here homeister sie dorumme vry gab ustzufuren, als das ouch unsir here homeister den steten in Denemarken tzu tage vorgadert by syme sendeboten lys vorkondigen.

<15-20> .....

Oversættelse

I det Herrens år 1405 omkring sankt Mikkelsdag, før og efter, forhandlede de delegerede rådmænd, fra byerne ..., forsamlede i Marienburg grundet englænderne, disse nedenstående artikler.

<1-13> .....

<14> Fremdeles fremførte han også sagen vedrørende det forbudne gods, som er udført her etc. Derpå er det befalet sendebudene at forsvare dette lands stæder mod de vendiske, thi her er til vor nådige herre højmesteren og hans stæder fremført allehånde store klager over, at det i andre lande går ukorrekt til med godset, som vor herre højmesteren gav fri til at udføre, hvilket vor herre højmesteren også lod forkynde ved sine sendebude for de stæder, der er samlet til møde i Danmark.

<15-20> .....