1405. 1. oktober. Lunds byting


Tingsvidne af Lunds byting om, at hr. Jens Pedersen Falster, kantor og værge for domkirken i Lund, har solgt en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Magnus Baath. aduocatus Iohannes Hennichini Ionas Andree proconsules. Ako Magni. Magnus Dyækn Paulus Suderæ et Kanutus Mattisson consules et ciues Lundenses salutem in domino sempiterna. ♦

Notum facimus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini mocdo quinto feria quinta proxima post diem beati Michaelis archangeli in placito nostro ciuili Lundis presentibus pluribus fidedignis coram nobis personaliter constitutus discretus uir dominus Iohannes Petri dictus Falster cantor et tutor ecclesie Lundensis consenciente domino Petro Dwæ una secum tutore latori presencium Araldo Gwlsmith ciui Lundensi unam curiam fabrice Lundensis ecclesie adiacentem in parrochia beati Botulphy Lundis ad orientem penes tabernas carnificum ex aquilonari parte plathee sitam cum suis adiacenciis prout eam sibi alias in presencia domini Iacobi dei gracia archiepiscopi Lundensis uendiderat uendidit. alienauit. scotauit et ad manus assignauit iure perpetuo possidendam recognoscens se pro dicta curia ex parte ecclesie plenum et sufficiens precium a dicto Araldo subleuasse. ita quod in toto reddidit se contentum obligans se et suos successores ecclesie Lundensis predicte tutores ad appropriandum. liberandum et disbrigandum dicto Araldo et suis heredibus predictam curiam ab impeticione quorumcumque presencium seu inposterum futurorum. ♦

Quod ut audiuimus et uidimus hoc testamur. sigilla nostra presentibus appendentes in testimonium et cautelam firmiorem. ♦

Datum. anno. die. et loco supradictis\

Oversættelse

Mogens Båd, foged, Jens Hennekesen og Jon Andersen, borgmestre, Åge Mogensen, Mogens Degn, Povl Suder og Knud Matisen, rådmænd og borgere i Lund, til alle, der ser dette brev evindelig hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1405 torsdag efter ærkeengelen sankt Mikkels dag fremmødte personligt for os på vort byting i Lund i nærværelse af adskillige flere troværdige mænd den gode mand hr. Jens Pedersen, kaldet Falster, kantor og kirkeværge ved kirken i Lund og solgte, afhændede og skødede med samtykke af hr. Peder Due, der er kirkeværge sammen med ham, til nærværende brevfører, Harald Guldsmed, borger i Lund, en gård som hører til Lundekirkens bygningsfond, i sankt Botulf sogn i Lund mod øst nær slagterboderne beliggende på gadens nordlige side med dens tilliggender, således som han tidligere i nærværelse af hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, havde solgt ham den, og han overdrog ham den til hans hånd med ret at besidde den evigt, idet han erkendte at have modtaget fuld og tilfredsstillende betaling af nævnte Harald for nævnte gård på kirkens vegne, således at han i det hele taget erklærede sig tilfreds, idet han forpligtede sig og sine efterfølgere som kirkeværger for Lundekirken at hjemle, fri og frigøre nævnte Harald og hans arvinger den fornævnte gård mod tiltale fra hvemsomhelst nulevende eller i fremtiden.

Hvilket vi bevidner, således som vi har hørt og set det, idet vi til vidnesbyrd og større sikkerhed lader vore segl hænge under dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.