1405. 4. oktober. Simrishamn


Ærkebiskop Jakob af Lund vidimerer ærkebiskop Esgers brev af 1322 28. oktober.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis et singulis ad quos presentes littere peruenerint Iacobus dei et apostolice sedis gracia archiepiscopus Lundensis Suecis primas et eiusdem apostolice sedis legatus continuam dileccionem in domino cum salute. ♦ Ad noticiam omnium et singulorum presencium et futurorum deduci. cupimus in hiis scriptis nos sub anno mo quadringentesimo quinto ab incarnacione domini. in festo beati Francisci confessoris in Simbirshafn quandam litteram apertam per dominum Iohannem abbatem monasterii Tummarp coram nobis et aliis quampluribus fidedignis protunc presentibus productam. ueterem et aliquatulum corrosam uidisse et audiuisse. cuius tamen littere tenor totaliter legibilis exstitit. et sequitur in hunc modum. ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Esgerus etc. = Dipl. Dan. 2. rk. VIII nr. 452 ♦ Nos igitur Iacobus archiepiscopus prenominatus in premissarum uisionis et audicionis testimonium et euidenciam firmiorem. secreti nostri appensione presentes fecimus communiri. ♦ Datum. anno. die et loco supradictis\

Oversættelse

Jakob, af Guds og det apostoliske sædes nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og samme apostoliske sædes legat, til alle som een, til hvem dette brev når, vedvarende kærlighed og hilsen med Gud. Vi ønsker med dette brev at bringe det til hver og ens kundskab, nulevende og tilkommende, at vi i året 1405 efter Herrens fødsel på bekenderen sankt Franciscus' dag i Simrishamn har set og hørt et gammel og noget beskadiget åbent brev, som af hr. Jens, abbed for Tommerup kloster, blev fremlagt for os og mange andre troværdige mænd, som da var til stede, hvilket brevindhold dog var fuldt ud læseligt, og det lyder som følger: Esger til alle, der ser dette brev (o.s.v. = II 8 nr. 452) Vi Jakob, fornævnte ærkebiskop, har derfor til vidnesbyrd om, at vi har set og hørt det ovennævnte, og til større sikkerhed givet dette brev og ladet vort sekret vedhænge til bekræftelse. Givet år, dag og sted som ovenfor.