[Omkr. 1405. 4. oktober].


Ærkebiskop Jakob af Lund tager Tommerup kloster under sin beskyttelse.

Tekst efter nil

Tekst

Item ett biskop[1] Iacobs breff aff Lund lydendiis att han tager Tomerops closther mett all thets tiilligendis guodtz y beskytniing ♦ Wndher datum mcdlxxvii.

1. biskop] læs: erchebiskop .

Oversættelse

Fremdeles et brev af ærkebiskop Jakob af Lund, der lyder, at han tager Tommerup kloster med alt det tilhørende gods under sin beskyttelse. Under datum 14771).