1405. [Omkr. 15. oktober].


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en hest givet af højmesteren til bude fra Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Item vi marc her Arnoldt vor eyn pferdt das vnser homeister der konigynne boten von Denemarckten gab.

Oversættelse

Fremdeles 6 mark til hr. Arnold for en hest, som vor højmester gav dronningen af Danmarks bud.