1405. 17. oktober.


Evert Moltke af Helsinge, væbner, skænker Roskilde sankt Agnete kloster en gård i Rye på betingelse af, at han skal have fri rådighed over den for livstid, og at nonnerne efter hans død for indtægterne af den skal afholde en årtid for ham og hans forældre.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus/ Efrardus Møltikæ de Helsingæ armiger/ salutem in domino ♦ Notum facio uniuersis quod recognosco me ex sano et deliberato animo religiosis uirginibus monialibus conuentus sancte Agnetis Roskildis bona mea uidelicet unam curiam meam quartam terre habentem et tria pund anone[1] pro pensione annuatim dantem in Ryghæ in Løwæheret sitam in qua pronunc quidam Petrus Boyæ residet cum omnibus et singulis ipsius curie pertinenciis ob remedium et salutem anime mee et parentum meorum libere donasse et scotasse iure perpetuo possidenda cum condicionibus infrascriptis uidelicet quod dictam curiam sub ordinacione mea sine pensione ad dies meos habeam libere pro usibus meis ordinandam/ ♦ Item quandocumque de hoc seculo transiero extunc dicta curia cum familia. edificiis et pertinenciis suis predictis ad dictum conuentum sine reclamacione mea et heredum meorum quorumcumque libere reuertatur ♦ Item quod dicte moniales post obitum meum aniuersarium[2] meum et parentum meorum Roskildis in claustro suo semel in anno de redditibus dictorum bonorum annuatim faciant celebrari ♦ Item obligo me et heredes meos ad apropriandum et disbrigandum dictis monialibus prefata bona ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una <cum>[3] sigillis honorabilium dominorum uidelicet domini Cristerni prepositi Roskildensis et domini Iohannis Hemmingi sacriste ibidem presentibus est appensum[4] . ♦ Datum anno domini mo cdo quinto in profesto sancti Luce ewangeliste.

1. anone] = annone . 2. aniuersarium] = anniuersarium . 3. <cum>] mgl. ved linjeskifte A. 4. presentibus est appensum] tilf. med henvisningstegn A. .

Oversættelse

Evert Moltke af Helsinge, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, at jeg erkender med forstandig og velberåd hu frit at have skænket og tilskødet de fromme jomfruer, nonnerne i sankt Agnete kloster i Roskilde, mit gods, nemlig en gård tilhørende mig i Rye i Løve herred et kvart bol, som årlig svarer 3 pund korn i afgift, hvorpå der nu bor en vis Peder Boye, tillige med samme gårds tilliggender, hvert og et, til bod og frelse for min og mine forældres sjæle at besidde med evig ret på nedenfornævnte betingelser, nemlig at jeg for min levetid uden afgift skal have fri rådighed over nævnte gård til min nytte. Fremdeles skal nævnte gård, når jeg forlader denne verden, frit vende tilbage til nævnte kloster tillige med dens undergivne, bygninger og fornævnte tilliggender uden indsigelse fra mig eller mine arvinger, hvem de end er. Fremdeles skal nævnte nonner efter min død af indtægterne af nævnte gods årlig een gang om året lade afholde en årtid for mig og mine forældre i deres kloster i Roskilde. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og frigøre nævnte nonner fornævnte gods fra krav fra enhver. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Kristian, provst i Roskilde, og hr. Jens Hemmingsen, sakristan sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 dagen før evangelisten sankt Lucas' dag.