1405. 19. oktober. Neidenburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han er rede til at sende udsendinge til forhandlingerne i Kalmar, og takker hende, fordi hun har foranlediget, at de engelske og preussiske udsendinge frit har kunnet passere hertugen af Pommerns lande, og erklærer, at han allerede har afsendt befuldmægtigede til mødet i Flensborg.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynueldige beuelunge vnd willigen dinst tzu allir euwer konynclichin beheglichkeit beuor ♦ Allirdurchluchste forstynne grosmechtige gnedige frowe euwir hochwerdikeit briff vn<s>[1] by Iess Andirssone euwerm dyner gesandt vnd als huten geantwert haben wir wol vornomen noch des inhaldunge wir vns ernstlichen[2] frohen das vnser briff euch lettz gesandt anneme vnd behegelichin ist gewesen vnd noch euwer begerunge wellen wir tzu der tzit die vnserrn mit foller macht wol vsrichten vnd senden ken Calmar do alle ding noch bequemkeit vnd sununge fruntlich sollen gehandelt werden ♦ Vortme danken wir gnedige frowe der gunstigen fruntlichen forde runge vnd woltetiger dirbitunge von der ir schreibt wy ir den irluchten fursten vnd heren herren hertzogen von Pomern vnd von Bardh vor die wirdigen des allirdurchluchten heren konynges von Engeland sendeboten vnd ouch vor die vnsern mit flisze geschreben vnd sie gebeten habt das sie durch ire landt vnd iegenadt vs vnd in velich tzihn mogen vnd sicher vnd welde got das wir in eyngerley wyse eyn sulchs vorschulden mochten vnser gutwillikeit noch gantz vnserm vormogen solde dar an nicht gespart werden vnd geruchet tzu wissen das die selben des herren konynges von Engeland sendeboten mit iren gewerben vnd botschafften fruntlichin vnd gutlichin vor vns syn gescheiden mit den wir die vnsern ouch vssgesand haben tzu komen vor die gemeynen stete der hense vnd hoffen tzu gote das die schelunge wol solle mit eyntracht alle der gemeynen stete tzu fruntschafft geflegen werden ♦ Ouch als euwer allirdurchluchtikeit schreibt wy die hochgeborne etcetera grefynne von Holtzten konyng Albrechts swester etcetera mit euwer grosmechtikeit eynen tag vorramet habe den mit den vorgeschreben herre konynge tzu halden tzu Flensburg als nv bis sontag vnd wy euwer hochwirdikeit vns vorschriben wil was off dem tage vndir euch beyden wirt gehandelt des wir euch gnedige frowe sunderlichin danken gros mit flisse vnd wy gerne wir die vnsern euch tzu behegelichkeit dortzu gesand hetten so thu wir euch tzu wissen das wir allreit die vnsern als den voigt von Roghuszen der nehest ouch by euch was vnd sost eynen ratmanne vnser stad Thorun vsgesand haben tzu konyng Albrecht vorgeschreben dortzu haben wir desze nochgeschreben stete Lubig Wysmar vnd Rostok mit flisse lassen bitten das sie die iren ouch dortzu senden vnd den vnsern aldo helfen rathen das der herre konyng Albrecht vns vnd vnsern orden vortrete vnd fryhe von euwer durchluchtikeit manunge noch vnwysunge syner briffe vnd die wyle die vnsern vssen syn vnd wir keyne entwert synes willens mogen haben wissen wir nicht in welcher wyse wir nv die vnsern tzu euch off den tag solden senden ouch zo ist die tzit altzu korth das wir mit nichte imandes dor hen senden mogen als euwer grosmechtikeit wol selber mag dirkennen sunder wir bitten euwer allirdurchluchtikeit mit demutigen fleysigen beten kompt konyng Albrecht off den tag mit euch tzu sampne geruchet gnedige frowe vnsers ordens redlichkeit vnd bestes vorgeben vnd getrulichin arbeiten als wir vns des gantz tzu euch[3] ouch wen vnser vorbenumpten boten wedir tzu vns komen zo wellen wir euwer grosmechtikeit eygentlichin schriben wes wir von in berichtet werden vnd wellen mit gantz vnserm orden allewege noch vnserm vormogen gerne tzu dinste vnd tzu willen werden euwern gnaden die got in gesuntheit wolfarende mit sampt dem allirdurchluchtsten forsten vnserm her vnserm herren[4] vnd euwern sone enthalden geruche tzu langen tziten ♦ Gegeben off vnserm husze Nydenburg am montages noch sente Luce tages des heiligen ewangelisten im xiiiie vnd funften iare.

1. vn<s>] vnd Aa. 2. ernstlichen] herefter overstreget frewen Aa. 3. euch] herefter overstreget eygentlichin Aa. 4. vnserm herren] tilføjet i venstre marg. ved linieskift.

Oversættelse

Redelig anbefaling og villig tjeneste til al Eders kongelige velbehag forudskikket. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue, Eders høje nådes brev, sendt til os ved Eders tjener Jens Andersen og overdraget i dag, har vi modtaget vel, og af dets indhold glæder vi os oprigtigt over, at vores brev, sidst sendt til Eder, har været antageligt og velbehageligt, og efter Eders ønske vil vi visselig på den tid udstyre vore med fuldmagt og sende dem til Kalmar, hvor alle ting skal forhandles venligt og i venskabelighed og forsoning. Yderligere takker vi, nådige frue, for den gunstige venlige understøttelse og det velgørende tilbud, som I skriver om, hvordan I har skrevet til de oplyste fyrster og herrer, hertugerne af Pommern og af Barth for de værdige sendebude fra den allermægtigste herre kongen af England og også for vore og indtrængende har bedt om, at de kan drage sikkert gennem deres lande og områder, ind og ud og i sikkerhed, og ville Gud, at vi på nogen måde skulle gengælde noget sådant, skulle der ikke spares på vores beredvillighed helt efter vores formående, og behag at vide, at de samme sendebude fra den engelske herre konge med deres ærinder og budskaber er skiltes fra os i venlighed og god forståelse, med hvilke vi også har sendt vore ud for at komme til hansestæderne, og vi håber ved Gud, at striden visselig skal bilægges i venskab og samdrægtighed med alle hansestæderne. Eders højhed skriver også, hvordan den højbårne etc. grevinde af Holsten, kong Albrechts søster etc. har aftalt et møde med Eders stormægtighed, der skal holdes med den førnævnte herre konge i Flensborg nu søndag, og hvordan Eders højværdighed vil foreskrive os, hvad der skal forhandles på mødet mellem Eder begge, hvorfor vi i særdeleshed med flid takker Eder, nådige frue, og hvor gerne vi end havde sendt vore derhen til Eders velbehag, så lader vi Eder vide, at vi allerede har sendt vore og fogeden fra Roggenhausen, der nylig også var hos Eder og derudover en rådmand fra vor stad Thorn til førnævnte kong Albrecht. Dertil har vi med flid ladet disse nedenfor nævnte stæder Lübeck, Wismar og Rostock anmode om, at de også sender deres dertil og hjælper vore med at råde, så hr. kong Albrecht beskytter og befrier os og vores orden fra Eders højheds rykning efter indholdet i hans breve, og mens vore er ude, og vi endnu ikke har et svar vedrørende hans vilje, ved vi ikke, på hvilken måde vi nu skal sende vore til Eder til mødet, og tiden er alt for kort til, at vi overhovedet kan sende nogen derhen, som Eders stormægtighed visselig selv kan erkende, men vi beder Eders stormægtighed med ydmyg indtrængende bøn om, at hvis kong Albrecht kommer til mødet sammen med Eder, så behag nådige frue at forsikre om vor ordens redelighed og i troskab bestræbe Eder på at handle, som vi helt forventer af Eder, og når vore førnævnte bude igen kommer til os, så vil vi klart skrive til Eders stormægtighed, hvad vi har fået at vide af dem og vil med hele vores orden på alle måder efter vort formående gerne være til Eders nådes tjeneste og følge Eders vilje. Gud behage at bevare Eder i lange tider i sundhed og velfærd sammen med den allerhøjeste fyrste, vor herre og Eders søn. Givet på vort slot Neidenburg mandag efter sankt Lukas, den hellige evangelists dag i det 1405 år.