1405. 23. oktober. Gudhem


Bengt Thomasson Pipa og hans hustru, Katarine Eriksdatter, sælger gods i Västergötland til Gudhem kloster. - Til yderligere vidnesbyrd og højre forvaring der hænger vi, fornævnte Bengt Thomasson og Katerina Eriksdatter vor segl vitterlig for dette brev. Desuden anmoder vi om segl fra de ærlige mænd som er hr. Håkon ærkedegn i Falkøbing, hr. Karl degn i Skara, hr. Heine Snakenborg, hr. Knut Uddeson riddere, Svend Sture, Svend Båd og Lindorm Jensson, væbnere, til vidnesbyrd hængt for dette brev. Givet i Gudhem kloster i det Herrens år 1405 på femtedagen efter biskop sankt Severin.

Udtog efter Svenskt Dipl. l.l

Tekst

Bengt Thomasson Pipa og hans hustru, Katarine Eriksdatter, sælger gods i Västergötland til Gudhem kloster. - Til mere wisso oc høghre førwaring tha hængiom wi for Bænkt Thomasson oc Katherina Erikxdotter war inciglæ witerlika fore thetta breff ♦ Ther til bedhoms wi ærlika manna inciglæ som ær herra Haquon ærkedieken i Falakøping herra Karl dekenen i Skara herra Heyna Snakenborgh herra Knwt Odzson riddara Swen Sturæ Swen Baat oc Lyndorm Ienisson aff wapen til witnisbyrth hænkt fore thetta breff ♦ Datum in claustro Gudhem anno domini millesimo quadringentesimo quinto die beati Seuerini episcopi.

Oversættelse

Bengt Thomasson Pipa og hans hustru, Katarine Eriksdatter, sælger gods i Västergötland til Gudhem kloster. - Til yderligere vidnesbyrd og højre forvaring der hænger vi, fornævnte Bengt Thomasson og Katerina Eriksdatter vor segl vitterlig for dette brev. Desuden anmoder vi om segl fra de ærlige mænd som er hr. Håkon ærkedegn i Falkøbing, hr. Karl degn i Skara, hr. Heine Snakenborg, hr. Knut Uddeson riddere, Svend Sture, Svend Båd og Lindorm Jensson, væbnere, til vidnesbyrd hængt for dette brev. Givet i Gudhem kloster i det Herrens år 1405 på femtedagen efter biskop sankt Severin.