1405. 23. oktober. Gudhem


Hr. Abraham Brodersen mageskifter de gårde, han havde købt af Bengt Pipa, til Gudhem kloster og får til gengæld klostrets gods på Sjælland og Møn.

Tekst efter A

Tekst

Iac Abram Brotherssøn riddare kongør allom meth thetta mit opit breff thet iac hawer lagt goz meth Gudhema klostre i Westergøtlande swa thet iac hawer/ gifuit forda klostre Akathorp oc ena qwærn i Gudhema soken thre gartha i Hangxdal en garth i Oterstorp oc twa garth i Bæk i Hwalstadha soken en garth i Slutathorp i Kindewe soken Kambawælle i Æline soken en garth i Høfrene i Grolanda soken Angunnathorp Thrymstorp Haraldzstorp oc Leexbiærg i Gøkema soken i Westergøtlande liggiandes fore thet goz forda kloster atte i Sieland som ær Kaxstorp Skamstorp Kalfslunda oc Ødstensmark i Møne ♦ Forda goz køpte iac laglika aff Bænkt Pipa oc hanss husfru fore tolff hundradha mark hwilket goz iac hawer skøt oc vplatit forda klostre æwerdelika ægho wndan mic oc minom arfuom ♦ Til mere wisso hænger iac mit inciglæ witerlika fore thetta breff ♦ Ther til bedhis iac ærlika manna inciglæ som ær herra Haquon ærkedieken i Skara herra Heyna Snakenborgh riddara oc Swen Stura til witnisbyrth hænkt fore thetta breff ♦ Datum Gudhem anno domini millesimo cd° quinto die beati Seuerini

Oversættelse

Jeg Abraham Brodersen, ridder, bekendtgør for alle med dette mit åbne brev, at jeg har mageskiftet gods med Gudhem kloster i Västergötland, således at jeg har givet fornævnte kloster Åkatorp og en mølle i Gudhem sogn, tre gårde i Hångsdala, en gård i Otterstorp og to gårde i Bäck i Hvalstad sogn, en gård i Slutarp i Kinneved sogn, Kommavalla i Eline sogn, en gård i Höfrene i Grolanda sogn, Angantorp, Trimstorp, Härstorp og Lexberg i Gökhem sogn i Västergötland mod det gods, som fornævnte kloster ejede på Sjælland, nemlig Kagstrup, Skamstrup og Kalvslunde, samt Østermark på Møn. Fornævnte gods købte jeg på lovlig vis af Bengt Pipa og hans hustru for 1200 mark, hvilket gods jeg har skødet og opladt bort fra mig og mine arvinger til fornævnte kloster til evig besiddelse. Til yderligere sikkerhed hænger jeg i sandhed mit segl under dette brev. Desuden beder jeg de ærlige mænd, nemlig hr. Håkan, ærkedegn i Skara, hr. Heine Snakenborg, ridder, og Svend Sture om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Gudhem i det Herrens år 1405 på Sankt Severins dag.