1405. 1. november.


Ingeborg af Mecklenburg, datterdatter af kong Valdemar 4. Atterdag, abbedisse i Ribnitz, kvitterer dronning Margrete for 300 mark lybsk, udbetalt af Folmer Moleke, for hvilke hun har købt godset Bartelshagen af rådet i Ribnitz.

Tekst efter A

Tekst

Wy Inghebůrgh. van Mekelenbůrgh. van godes gnaden. eyn dochter der dochter konyngh Woldemers. to Dennemarken. ebbedysche to Rybbenitze. bekennen an dessen breůe. vor alle den de ene seen edder horen lesen. dat wy vntfanghen hebben dre hůndert mark lůbesch. de vns. Volkmer Moleke. van vnser gnedeghen vroůwen vnde moder. der konynghinnen van. Dennemarken. vnde Zweden. vnde Norwegen wol to danke bereth heft. de wy na vnzen willen. ghelecht hebben in dat ghůd to deme Bertholdeshaghen. dat wy koft hebben van deme rade to Rybbenitze to ener ewyghen dechtnysse in deme kloster to Rybbenitze vorbenomed. vor alle den dar des vnze gnedeghe vroůwe vnde moder vor beghert. ♦ Des to tůghe hebbe wy vnse inghezeghel henghet vor dessen bref. de screuen is na godes bord. verteynhůndert iar in deme veften iare in alle godes hilghen daghe.

Oversættelse

Vi Ingeborg af Mecklenburg, af Guds nåde datterdatter af kong Valdemar af Danmark, abbedisse i Ribnitz, erkender i dette brev for alle, som ser det eller hører det læse, at vi har modtaget 300 mark lybsk, som Folmer Moleke for vor nådige frue og moder dronningen af Danmark og Sverige og Norge har betalt os til fuld tilfredshed, og som vi efter vor vilje har sat i godset i Bartelshagen, som vi har købt af rådet i Ribnitz, til et evigt minde i det førnævnte kloster i Ribnitz for alle dem, som vor nådige frue og moder begærer det for. Til vidnesbyrd om dette har vi hængt vort segl på dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel 1400 og i det 5. år på alle Guds helgeners dag.