1405. 4. november.


Folkvin Deinersen, provst i Lund, sælger halvdelen af den gård i Malmø, der tidligere kaldtes Jens Uffesens ladegård, til ærkebiskop Jakob af Lund.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Folquinus Degneri prepositus Lundensis. salutem in domino sempiternam ♦ Notum sit omnibus presentibus et futuris quod recognosco me ex deliberacione matura et uoluntate libera uenerabili in Christo patri ac domino meo dilecto. domino <Iacobo>[1] archiepiscopo Lundensi. dimidietatem cuiusdam curie in Malmøghe. que antiquitus her Ienes Offesøns lathegard dicebatur. curie fratris mei Gynteri a parte occidentali contiguam quam post mortem matris mee dilecte Cecilie Luberts hereditario iure acquisiui cum omnibus et singulis pertinenciis suis. nullis exceptis. pro sufficienti precio uendidisse. alienasse et ad manus libere assignasse recognoscens me plenum et sufficiens precium ab eodem domino meo domino Iacobo archiepiscopo Lundensi secundum uoluntatem meam pro dimidietate eiusdem curie prenotata. integraliter subleuasse. ita quod reddo totaliter me contentum. ♦ Unde obligo me et heredes meos. ad apropriandum liberandum et disbrigandum eidem domino meo domino Iacobo archiepiscopo Lundensi predictam dimidietatem curie memorate cum omnibus pertinenciis suis quibuscumque ab omnibus impeticionibus et alloqucionibus quorumcumque ♦ In quorum euidenciam et testimonium sigillum meum una cum sigillis honestorum uirorum. uidelicet Gynteri fratris mei predicti. domini Iacobi Scarholte militis. Iohannis Hennichini proconsulis Lundensis Ernesti. ciuis ibidem Andree Martini proconsulis in Malmøghe. Hennikini Achonis consulis et Guthmundi Diægn uillani ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcd quinto. quarta feria ante diem beati Martini episcopi.

1. <Iacobo>] Petro understreget, Iacobo tilf. med yngre hånd Aa.

Oversættelse

Folkvin Deinersen, provst i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige at jeg anerkender, at jeg efter moden overvejelse og med min frie vilje har solgt og afhændet halvdelen af en vis gård i Malmø, som i fordums tid kaldtes hr. Jens Uffesens ladegård, og som på vestsiden støder op til min broder Gynters gård, hvilken jeg ifølge arveretten erhvervede efter min kære moder Cecilie Lybrekts' død, og jeg har frit overdraget den ærværdige fader i Kristus og min kære herre, hr. Jakob, ærkebiskop i Lund, den frit i hænde med alle dens tilliggender hver især uden nogen undtagelse for en tilfredsstillende betaling, idet jeg anerkender at have oppebåret fuldkommen og tilfredsstillende betaling af samme min herre, hr. Jakob, ærkebiskop i Lund for den føromtalte halve gård fuldstændigt efter min vilje, således at jeg erklærer mig fuldt og helt tilfreds. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre samme min herre, hr. Jakob, ærkebiskop i Lund, fornævnte halve gård med alle dens tilliggender af hvilkensomhelst art for ethvert krav eller tiltale fra hvemsomhelst. Til sikkerhed herfor og vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de ærlige mænd, nemlig Gynter, min fornævnte broder, hr. Jakob Skarhult, ridder, Jens Hennekesen, borgmester i Lund, Ernst, borger sammesteds, Anders Mortensen, borgmester i Malmø, Henneke Ågesen, rådmand og Gudmund Degn, bymand sammesteds. Givet i det Herrens år 1405 onsdag inden sankt Morten bisps dag.