1405. 10. november.


Optegnelse om, at biskop Peder af Børglums servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter nil

Tekst

Indictione xiiima die .xma mensis nouembris reuerendus in Christo pater dominus Petrus dei gracia episcopus Burglanensis soluit pro complemento finalis solucionis sui communis seruicii septem florenos auri de camera solidos trigintaduos et denarios sex monete Romane et pro totali solutione unius etiam sui minuti seruitii solidos triginta unum et denarios decem et obolum dicte monete ♦ Fuit promotus anno viimo domini Bonifacii ♦ Fuerunt in eius promcionis cardinales xii. uidelicet

Oversættelse

I den 13. indiktion den 10. november betalte den ærværdige falder i Kristus hr. Peder, af Guds nåde biskop af Børglum, 7 kammerfloriner i guld 32 skilling og 6 penning, romersk mønt, som rest- og slutbetaling af sit servitium commune og ligeledes 31 skilling og 10 penning og en bol i nævnte mønt som restbetaling af et servitium minutum. Han blev forfremmet i hr. Bonifacius' 7. år. Der var 12 kardinaler ved hans forfremmelse, nemlig