1405. Omkr. 11. november.


Erik Ovesen af Svinninge sælger sit fædrene gods i Kuserup til Sorø kloster.

Tekst efter nil

Tekst

Nobilis uir Ericus Aghesson de Swetninge actus necessitate habendi pecunias exposuit consanguineis bona sua in Kusorp ad emendum denuncians legaliter ipsis ea uenalia ut est iuris non inuento autem inter eos qui emeret uendidit ea monasterio beate Marie de Sora scilicet patromonialia sua in Kusorp prouincie Løwheret curiam dictam Kusorpe gardh de xviii solidis terrarum in censu/ et duas curias inquilinarias dictas gardsætie garde cum earum omnium adiacenciis uniuersis recepto pro eis pleno. et sufficienti pretio a uenerabili patre domino Nicolao Clementis abbate/ ♦ Scotauit autem cum obligacione super appropriacione et disbrigacione faciendis anno domini 1405 circa festum beati Martini.

Oversættelse

Velbyrdig mand Erik Ovesen af Svinninge, som handlede ud fra nødvendigheden for at få penge, tilbød sine slægtninge at købe hans gods i Kuserup og fremstillede på lovlig vis for dem det, som var til salg, sådan som retten byder; og da der ikke blandt dem fandtes nogen, som købte det, solgte han det til sankt Marie kloster i Sorø, nemlig sit fædrene gods i Kuserup i Løve herred: en gård, som kaldes Kuserupgård på 18 ørtug skyldjord og to gårdsædegårde, kaldet gårdsædegårde, med alle deres samtlige tilliggender og modtog derfor fuld og tilfredsstillende betaling af den ærværdige fader hr. Niels Klementsen, abbed. Han skødede det med forpligtelse til at sørge for hjemmel og frihed. I det Herrens år 1405 o. sankt Mortens dag.